Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Mời mọi người đến cuộc họp trong Teams

Trước cuộc họp

Trong lịch Teams của bạn, khi lên lịch hoặc chỉnh sửa một cuộc họp, hãy sử dụng hộp Thêm người dự bắt buộc hoặc Thêm người dự tùy chọn để tìm kiếm và mời mọi người. Sau đó, bạn có thể sử dụng trợ lý lập lịch biểu để xem thời gian mà mọi người đều rảnh. Để biết chi tiết, hãy xem Lên lịch cuộc họp.

Bạn cũng có thể lên lịch Teams họp và mời mọi người từ Outlook. Để biết chi tiết, hãy xem Lên lịch Teams họp từ Outlook.

Trong một cuộc họp

Khi bạn đang ở trong cuộc họp, hãy chọn Hiển thị người dự Nút thêm người vào nhóm điều khiển cuộc họp của bạn để xem những người đã được mời nhưng chưa gia nhập.

Để yêu cầu một người được mời tham gia cuộc họp, hãy trỏ tới tên của họ và chọn Yêu cầu tham gia.

Bạn cũng có thể nhập tên hoặc số điện thoại của một người vào hộp tìm kiếm để thêm một người chưa được mời trước đó.

Lưu ý: Có tới 1.000 khách mời có thể tham gia Teams họp và tương tác bằng cách sử dụng tính năng chat, âm thanh và video. Khách mời cũng có thể gia nhập một cuộc họp đã có 1.000 người dự (tối đa 10.000) với tư cách người dự chỉ xem.

Danh sách người dự cuộc họp

Khi bạn đang trong cuộc họp, hãy chọn Hiển thị người dự Nút thêm người vào nhóm xem những người đã được mời nhưng chưa gia nhập cuộc họp.

Để gửi cho người nào đó lời nhắc gia nhập cuộc họp, hãy gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của họ và chọn Gọi vào cuộc họp.

Bạn cũng có thể nhấn vào Thêm Biểu tượng Thêm nhóm. để thêm người trước đó không được mời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×