Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Sau ngày 12 tháng 4 năm 2023, Microsoft Teams miễn phí (phiên bản cũ), ứng dụng Teams miễn phí kế thừa dành cho doanh nghiệp, sẽ không còn khả dụng. Tìm hiểu thêm

Đưa bạn cùng nhóm đến tổ chức Teams Miễn phí (cổ điển) bằng cách mời họ trực tiếp từ tài khoản Microsoft của bạn hoặc bằng cách gửi cho họ liên kết mời. 

Mời qua tài khoản Microsoft của bạn 

 1. Chọn Chat Nút Mở cuộc trò chuyệnhoặc Teams Nút Teams ở bên trái ứng dụng, sau đó chọn Mời mọi người.

 2. Chọn Mời liên hệ của bạn để chọn từ danh sách liên hệ email của bạn hoặc chọn Mời qua email để nhập thủ công những người bạn muốn nhận lời mời. (Nếu bạn chọn qua email, hãy nhập email và tên của những người mà bạn muốn thêm vào tổ chức của mình. (Chọn Thêm nhiều hơn nếu bạn có nhiều người hơn mà bạn muốn thêm).)

  Lưu ý: Theo mặc định, cả quản trị viên và thành viên đều có thể thêm thành viên mới vào Teams Miễn phí (cổ điển). Người quản trị cũng có thể hạn chế khả năng thêm thành viên mới của thành viên.

  Hộp thoại Mời mọi người
 3. Chọn Gửi lời mời để gửi cho mỗi người lời mời qua email để tham gia tổ chức.

  Lưu ý: Nếu thư mời không được gửi đi, hãy thử gửi lại lời mời đó. Ngay cả khi người đó nhận được nhiều lời mời, họ chỉ có thể tham gia một lần.

 4. Sau khi họ đã tham gia tổ chức Teams Miễn phí (cổ điển), hãy thêm họ vào một nhóm cụ thể mà bạn đã tạo.

Hoặc gửi cho ai đó liên kết lời mời 

 1. Chọn Mời mọi người ở cuối danh sách nhóm hoặc danh sách trò chuyện của bạn, rồi chọn Sao chép liên kết.

 2. Chia sẻ liên kết này qua email, tin nhắn văn bản hoặc bất kỳ ứng dụng nào bạn chọn.

  Lưu ý: Người đã tạo tổ chức có thể vô hiệu hóa khả năng mời người khác qua liên kết. Để bật tính năng này, người có đặc quyền quản trị sẽ cần đi đến mục Quản lý tổ chức trong phần hồ sơ > quản lý liên kết gia nhập.

 3. Sau khi ai đó yêu cầu tham gia thông qua liên kết mời, bạn sẽ có thể chấp thuận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu nào bằng cách chọn tab Mời mọi người > yêucầu đang chờ xử lý.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×