Mở Liên hệ Exchange của một người khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể mở thư mục Liên hệ Exchange của một người dùng Microsoft Outlook khác nếu họ đã cấp quyền cho bạn. Nếu bạn cần có quyền, email yêu cầu cấp quyền sẽ được gửi cho người này.

Lưu ý: Yêu cầu có tài khoản Microsoft Exchange Server.

  1. Trong Người, hãy bấm Trang đầu.

  2. Trong nhóm Chia sẻ, hãy bấm Mở Liên hệ Chia sẻ.

  3. Nhập tên trong hộp Tên hoặc bấm vào Tên để chọn tên từ Sổ Địa chỉ.

    Chỉ có thể chia sẻ thư mục Liên hệ mặc định. Nếu bạn hoặc người nào đó đã tạo thêm các thư mục liên hệ khác, thì những thư mục này không thể chia sẻ được.

  4. Bấm OK.

Nếu người có thư mục Liên hệ mà bạn muốn mở chưa cấp cho bạn quyền để làm điều đó, thì email yêu cầu chia sẻ sẽ mở ra. Thư này cho phép bạn yêu cầu được cấp quyền để xem thư mục Liên hệ của một người khác. Bạn cũng có thể cho phép chia sẻ Liên hệ của bạn với người nhận yêu cầu chia sẻ.

Sau khi truy nhập thư mục Liên hệ chia sẻ lần đầu, thư mục Liên hệ đó sẽ được thêm vào ngăn thư mục dưới Liên hệ Chia sẻ. Lần tiếp theo bạn muốn xem thư mục Liên hệ chia sẻ, bạn có thể vào thẳng thư mục liên hệ trong Ngăn Thư mục.

Loại bỏ thư mục liên hệ

Nếu bạn không còn muốn xem thư mục liên hệ của người khác, trong danh sách Liên hệ Chia sẻ, hãy bấm chuột phải vào tên thư mục, rồi bấm Xóa bỏ Thư mục.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×