Mở một sổ ghi chép OneNote cho Windows 8 hiện có từ OneDrive

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn chưa có sổ ghi chép được lưu trữ trên OneDrive, bạn có thể mở chúng trong OneNote cho Windows 8.

Để mở một sổ ghi chép mới trên nền tảng OneDrive trong OneNote:
  1. Trên bất kỳ trang nào, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng cán bên cạnh Ghi chú Gần đây ở góc trên bên trái.

  2. Trong ngăn xám xuất hiện ở bên trái, hãy gõ nhẹ vào Khác….

  3. Gõ nhẹ tên sổ ghi chép mà bạn muốn mở.

Để mở sổ ghi chép dựa trên OneDrive mà sổ này không được liệt kê, hãy làm như sau:
  1. Vào trang chủ OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn nếu được nhắc.

  2. Nhấn giữ sổ ghi chép bạn muốn mở rồi sau đó chọn Mở bằng OneNote từ menu ngữ cảnh.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×