Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Mục đích của bản ghi CNAME bổ sung Office 365 là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chạy một ứng dụng khách phù hợp với Office 365 vận hành bởi 21Vianet chẳng hạn như Lync, Outlook, Windows PowerShell hoặc Microsoft Azure công cụ đồng bộ thư mục hiện hoạt, thông tin đăng nhập của bạn phải được xác thực. Microsoft 365 sử dụng một bản ghi CNAME để chỉ đến điểm cuối đúng xác thực cho vị trí của bạn, đảm bảo lần phản hồi nhanh chóng xác thực.

Nếu bản ghi CNAME này bị thiếu trong tên miền của bạn, những ứng dụng này sẽ dùng một điểm cuối xác thực mặc định ở Hoa Kỳ, nghĩa là quá trình xác thực có thể chậm hơn. Nếu bản ghi CNAME này không được cấu hình đúng cách; ví dụ, nếu bạn có một lỗi đánh máy trong Trỏ tới địa chỉ, những ứng dụng này sẽ không thể xác thực.

Nếu Office 365 quản lý bản ghi DNS của tên miền của bạn,, Microsoft 365 sẽ thiết lập bản ghi CNAME cho bạn.

Nếu bạn đang quản lý bản ghi DNS cho tên miền của bạn tại máy chủ DNS của bạn, để tạo bản ghi này, bạn tạo bản ghi này mình bằng cách làm theo các hướng dẫn dành cho máy chủ DNS của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×