Macro là một chuỗi các lệnh mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa một tác vụ lặp lại, nó có thể chạy khi bạn cần thực hiện tác vụ đó. Bài viết này cung cấp thông tin về những rủi ro có thể gặp phải khi bạn làm việc với macro và bạn có thể tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt macro trong Trung tâm Tin cậy.

Cảnh báo: Không bao giờ bật macro trong tệp Office trừ khi bạn chắc chắn về những macro đó. Macro không mong muốn có thể gây ra rủi ro bảo mật đáng kể. Bạn không phải bật macro để xem hoặc chỉnh sửa tệp; chỉ khi bạn muốn chức năng do macro cung cấp. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tự bảo vệ khỏi vi-rút macro.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách tạo macro, vui lòng xem mục Bắt đầu nhanh: Tạo macro.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách sử dụng macro trên máy tính chạy Windows S, hãy xem mục Chặn macro đáng ngờ trong Office Windows 10 S.

Macro tự động hóa các tác vụ được sử dụng thường xuyên để tiết kiệm thời gian gõ phím và thao tác chuột. Nhiều macro được tạo bằng cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) và được viết bởi các nhà phát triển phần mềm. Tuy nhiên, một số macro có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến bảo mật. Macro thường được những người có ý định xấu sử dụng để âm thầm cài đặt phần mềm độc hại, chẳng hạn như vi-rút, trên máy tính của bạn hoặc vào mạng của tổ chức bạn.

Thay đổi thiết đặt macro trong Trung tâm Tin cậy

Thiết đặt macro nằm trong Trung tâm Tin cậy. Tuy nhiên, nếu thiết bị của bạn do cơ quan hoặc trường học quản lý, người quản trị hệ thống có thể ngăn không cho bất kỳ ai thay đổi cài đặt.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi thiết đặt macro của mình trong Trung tâm Tin cậy, chúng chỉ thay đổi đối với chương trình Office mà bạn hiện đang sử dụng. Thiết đặt macro đó không bị thay đổi đối với tất cả các chương trình Office.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

 4. Trong Trung tâm Tin cậy, bấm Thiết đặt Macro.

  Khu vực thiết đặt macro trong Trung tâm Tin cậy

 5. Thực hiện lựa chọn bạn muốn, rồi bấm OK.

Lưu ý: Các tùy chọn sẽ hơi khác nhau Excel, chúng tôi sẽ gọi các tùy chọn đó trong khi thực hiện.

 • Tắt tất cả các macro mà không thông báo     Macro và các cảnh báo bảo mật về macro đều bị tắt.

  Trong Excel chọn này là Tắt macro VBA mà không thông báo và tùy chọn này chỉ áp dụng cho macro VBA.

 • Tắt tất cả các macro kèm theo thông báo     Tắt macro nhưng các cảnh báo bảo mật vẫn xuất hiện khi có sự hiện diện của macro. Bật macro theo từng trường hợp.

  Trong Excel chọn này là Tắt macro VBA có thông báo và tùy chọn này chỉ áp dụng cho macro VBA.

 • Tắt tất cả macro trừ những macro được ký điện tử     Macro được tắt và cảnh báo bảo mật xuất hiện nếu có macro chưa được ký. Tuy nhiên, nếu macro được ký điện tử bởi một người phát hành tin cậy, thì macro đó sẽ chỉ chạy. Nếu macro được ký bởi một nhà phát hành mà bạn chưa tin cậy, bạn sẽ có cơ hội bật macro đã ký và tin tưởng người phát hành đó.

  Trong Excel chọn này là Tắt macro VBA ngoại trừ macro được ký điện tử và chỉ áp dụng cho macro VBA.

 • Bật tất cả macro (không khuyến cáo, mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy)     Tất cả macro chạy mà không xác nhận. Cài đặt này làm cho máy tính của bạn dễ bị mã độc hại tấn công.

  Trong Excel chọn này là Bật macro VBA (không được khuyến nghị, mã tiềm tàng nguy hiểm có thể chạy) và tùy chọn này chỉ áp dụng cho macro VBA.

 • Excel có một hộp kiểm cho Bật macroExcel 4.0 khi macro VBA được bật. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, tất cả các cài đặt ở trên cho macro VBA cũng sẽ áp dụng cho macro Excel 4.0 (XLM).

  Nếu hộp kiểm này không được chọn macro XLM bị tắt mà không thông báo.

 • Truy cập tin cậy vào mô hình đối tượng dự án VBA     Cho phép hoặc không cho phép truy cập theo chương trình vào mô hình đối tượng Visual Basic for Applications (VBA) từ một chương trình tự động hóa. Tùy chọn bảo mật này dành cho mã được viết để tự động hóa một chương trình Office và thao tác với môi trường và mô hình đối tượng VBA. Đây là thiết đặt theo người dùng và theo ứng dụng, nó từ chối truy cập theo mặc định, ngăn không cho các chương trình trái phép tạo các mã độc hại tự sao lại. Để cho phép các chương trình tự động hóa truy cập vào mô hình đối tượng VBA, người dùng đang chạy mã này phải cấp quyền truy cập. Để bật chức năng truy cập, hãy chọn hộp kiểm này.

  Lưu ý: Microsoft Publisher và Microsoft Access không có tùy chọn Truy nhập tin cậy vào đối tượng mô hình dự án VBA.

Xem thêm

Thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Excel

Phần mềm có hại có thể lây nhiễm PC của bạn như thế nào

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×