Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MDETERM  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về định thức ma trận của một mảng.

Cú pháp

MDETERM(array)

Cú pháp hàm MDETERM có các đối số sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Một mảng số với số hàng và số cột bằng nhau.

Chú thích

  • Mảng có thể được cung cấp dưới dạng phạm vi ô, chẳng hạn như A1:C3; dưới dạng hằng số mảng, chẳng hạn như {1,2,3;4,5,6;7,8,9}; hoặc dưới dạng tên của một trong hai dạng này.

  • Hàm MDETERM trả về giá trị lỗi #VALUE! khi:

    • Bất kỳ ô nào trong mảng là ô trống hoặc chứa văn bản.

    • Mảng không có số hàng và số cột bằng nhau.

  • Định thức ma trận là một số lấy từ các giá trị trong mảng. Với mảng ba hàng, ba cột, A1:C3, định thức đước xác định là:

MDETERM(A1:C3)
bằng A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

  • Định thức ma trận nhìn chung được dùng để xử lý các hệ thống phương trình toán học bao gồm một vài biến số.

  • Hàm MDETERM được tính toán với độ chính xác xấp xỉ 16 chữ số, mà điều đó có thể dẫn tới một lỗi số nhỏ khi việc tính toán chưa hoàn tất. Ví dụ, định thức của ma trận đơn có thể khác không 1E-16.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Dữ liệu

Dữ liệu

Dữ liệu

1

3

8

5

1

3

6

1

1

1

1

0

7

3

10

2

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MDETERM(A2:D5)

Định thức của ma trận trên đây

88

=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2})

Định thức của ma trận dưới dạng hằng số mảng

1

=MDETERM({3,6;1,1})

Định thức của ma trận trong hằng số mảng

-3

=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1})

Trả về lỗi vì số hàng và cột của mảng không bằng nhau.

#VALUE!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×