Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MDURATION  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về thời hạn Macauley có điều chỉnh của một chứng khoán với mệnh giá giả định $100.

Cú pháp

MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm MDURATION có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Coupon    Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

 • Yld    Bắt buộc. Lợi tức hàng năm của chứng khoán.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

 • Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 1 tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 1 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 1 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn là ngày 1 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 1 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

 • Settlement, maturity, frequency và basis bị cắt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm MDURATION trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu yld < 0 hoặc nếu coupon < 0, hàm MDURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu frequency là một số không phải là 1, 2 hoặc 4, thì hàm MDURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, thì hàm MDURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm MDURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Thời hạn có điều chỉnh được xác định như sau:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

01/01/2008

Ngày kết toán

01/01/2016

Ngày đáo hạn

8%

Phần trăm phiếu lãi

9%

Tỷ suất lợi tức

2

Tần suất là nửa năm một lần (xem ở trên)

1

Thực tế/cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MDURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Thời hạn đã điều chỉnh, cho trái phiếu với các số hạng đã xác định tại A2:A5.

5,736

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×