Microsoft Stream là một dịch vụ Video Dành cho Doanh nghiệp nơi mọi người trong tổ chức của bạn có thể tải lên, xem và chia sẻ video một cách bảo mật. Bạn có thể chia sẻ bản ghi của lớp học, cuộc họp, bản trình bày, phiên đào tạo hoặc video khác giúp nhóm của bạn cộng tác. Microsoft Stream cũng giúp bạn dễ dàng chia sẻ chú thích trên video, gắn thẻ mã thời gian trong chú thích và mô tả để tham khảo các điểm cụ thể trong video và thảo luận với đồng nghiệp.

Microsoft Stream là một dịch vụ video bảo mật, vì vậy bạn có thể quản lý những người xem nội dung video của bạn và xác định mức độ chia sẻ trong tổ chức của bạn. Quyền truy nhập ứng dụng bảo mật được bật bởi một Azure Active Directory, một lãnh đạo được công nhận trong hệ thống quản lý định danh, để bảo vệ nội dung nhạy cảm của công ty.

Microsoft Stream cũng giúp bạn sắp xếp nội dung thành các kênh và nhóm để dễ tìm hơn. Microsoft Stream hoạt động tốt với các ứng dụng Office 365 khác như Teams, SharePoint, OneNote và Yammer, cung cấp nhiều cách khác để khám phá nội dung có liên quan hơn.

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Video và muốn chuyển tiếp sang Microsoft Stream, hãy xem chuyển tiếp từ Office 365 Video.

Bắt đầu với Microsoft Stream trong vài phút và xem video trên tất cả các thiết bị của bạn từ mọi nơi, bất cứ lúc nào.

Để biết thêm chi tiết về một chủ đề cụ thể, hãy xem mục lục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×