×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Microsoft Teams

Microsoft Teams

What is Microsoft Teams for Education?

Microsoft Teams is a digital hub that brings conversations, content, and apps together in one place. Educators can create collaborative classrooms, connect in professional learning communities, and communicate with school staff – all from a single experience in Office 365 Education.

Go to Teams now.

What's new?

Microsoft Teams quick start for educators and students

Use Teams with your LMS to support a distance learning strategy.

Best practices for educators and students in Teams meetings

Editing Word documents in Teams

Curious how it works in schools?

See how teachers and school leaders in Omaha Public Schools use Microsoft Teams to empower collaboration, creativity, critical thinking, and communication.

Introducing classroom experiences in Microsoft Teams

Check out training videos and resources

Transform learning with Microsoft Teams (Microsoft Educator Center course)

"You Can!" quick tip videos

Microsoft Teams for Education video playlist

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×