Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MULTINOMIAL trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tỷ lệ giữa giai thừa của tổng các giá trị với tích của các giai thừa.

Cú pháp

MULTINOMIAL(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm MULTINOMIAL có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm đa thức.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm MULTINOMIAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không, hàm MULTINOMIAL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Đa thức là:

    phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MULTINOMIAL(2, 3, 4)

Tỷ lệ giữa giai thừa của tổng 2,3 và 4 (362880) với tích của các giai thừa của 2,3 và 4 (288).

1260

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×