MULTINOMIAL (Hàm MULTINOMIAL)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MULTINOMIAL trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tỷ lệ giữa giai thừa của tổng các giá trị với tích của các giai thừa.

Cú pháp

MULTINOMIAL(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm MULTINOMIAL có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm đa thức.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm MULTINOMIAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không, hàm MULTINOMIAL trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Đa thức là:

    phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=MULTINOMIAL(2, 3, 4)

Tỷ lệ giữa giai thừa của tổng 2,3 và 4 (362880) với tích của các giai thừa của 2,3 và 4 (288).

1260

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×