Lưu trữ đám mây

Nơi lưu trữ tệp

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Trong Microsoft 365, bạn có thể lưu trữ công việc của mình trong OneDrive for Business hoặc trên site SharePoint. Mỗi người trong tổ chức của bạn có thư viện OneDrive for Business riêng của họ để lưu trữ các tệp công việc cá nhân. Khi bạn tạo và lưu tệp vào thư mục OneDrive, chúng sẽ đồng bộ với đám mây để bạn có thể truy nhập chúng từ mọi nơi — trình duyệt web, máy tính hoặc thiết bị di động. Đối với việc lưu trữ tệp chia sẻ và cộng tác nhóm, hãy dùng một site SharePoint. Các site SharePoint cũng đồng bộ với đám mây để truy nhập dễ dàng từ mọi nơi.

Lưu trữ hoặc chia sẻ tệp với OneDrive

  1. Trên máy tính của bạn, hãy sử dụng File Explorer để mở OneDrive. Hoặc, từ Office 365, mở onedrive từ công cụ khởi động ứng dụng.

  2. Xem và tải lên các tệp cá nhân hoặc chia sẻ tài liệu hoặc thư mục bằng cách bấm vào chia sẻ và sau đó mời những người khác xem tài liệu hoặc gửi cho họ một nối kết. Tìm hiểu thêm.

Cộng tác với site SharePoint

  1. Từ Office 365, mở SharePoint từ công cụ khởi động ứng dụng, rồi chọn site nhóm.

  2. Thêm tệp vào vị trí tài liệu mặc định hoặc tạo nhiều vị trí tài liệu, được gọi là thư viện.

Bạn có thể tùy chỉnh site SharePoint của mình bằng cách tạo site con cho các dự án cụ thể, nhóm hoặc khách hàng. Bạn cũng có thể thêm tên công ty, logo và giao diện và cảm nhận, chuyển site vào mạng nội bộ kinh doanh. Tìm hiểu thêm.

Xem thêm

Tải các tệp lên thư viện

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×