Nếu tính năng đọc chính tả trong Office không hoạt động

Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của bạn. Nếu đọc chính tả không hoạt động, vấn đề có thể xảy ra với micrô của bạn. Sau đây là một số điều cần thử.

Micrô không hoạt động

Nếu micrô của bạn không hoạt động hoặc bạn thấy thông báo "có vấn đề với micrô của bạn" hoặc, "chúng tôi không thể phát hiện micrô của bạn", hãy thử các thao tác sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô đã được cắm.

 • Kiểm tra micrô để đảm bảo rằng nó đang hoạt động.

 • Kiểm tra cài đặt micrô trong Pa-nen điều khiển.

Đọc chính tả không thể nghe thấy bạn

Nếu bạn nhận được thông báo, "đọc chính tả không thể nghe thấy bạn", hoặc nếu không có gì xảy ra khi bạn dictate, hãy thử những điều sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô của bạn không bị tắt tiếng.

 • Di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn.

 • Điều chỉnh mức nhập của micrô của bạn.

 • Nếu bạn đang sử dụng micrô được tích hợp sẵn vào máy tính của bạn, hãy thử chuyển sang micrô bên ngoài mà bạn cắm vào máy tính của mình.

Không tìm thấy nút đọc chính tả

 • Cần phải có đăng ký Microsoft 365 để sử dụng tính năng này. Vui lòng xác minh bạn đã đăng nhập bằng một đăng ký hiện hoạt.

 • Chỉ các phiên bản Windows 10 và mức sử dụng trên hỗ trợ của tính năng này. Tính năng này không sẵn dùng nếu bạn đang chạy phiên bản Windows cũ hơn.

Thiết đặt micrô

Windows 10: xem cách thiết lập và kiểm tra micrô

Surface chạy Windows 10: điều chỉnh thiết đặt micrô

Micrô không có quyền truy nhập

Nếu bạn thấy thông báo, "chúng tôi không có quyền truy nhập vào micrô của bạn", hãy thử các đề xuất sau:

 • Đảm bảo không có ứng dụng nào khác đang sử dụng micrô, rồi thử lại một lần nữa.

 • Làm mới trang web, chọn dictate một lần nữa và cấp quyền cho trình duyệt để truy nhập micrô.

Micrô không hoạt động

Nếu micrô của bạn không hoạt động hoặc bạn thấy thông báo "có vấn đề với micrô của bạn" hoặc, "chúng tôi không thể phát hiện micrô của bạn", hãy thử các thao tác sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô đã được cắm.

 • Kiểm tra micrô để đảm bảo rằng nó đang hoạt động.

 • Kiểm tra thiết đặt micrô của bạn trong tùy chọn hệ thống.

Đọc chính tả không thể nghe thấy bạn

Nếu bạn nhận được thông báo, "đọc chính tả không thể nghe thấy bạn", hoặc nếu không có gì xảy ra khi bạn dictate, hãy thử những điều sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô của bạn không bị tắt tiếng.

 • Di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn.

 • Điều chỉnh mức nhập của micrô của bạn.

 • Nếu bạn đang sử dụng micrô được tích hợp sẵn vào máy tính của bạn, hãy thử chuyển sang micrô bên ngoài mà bạn cắm vào máy tính của mình.

Thiết đặt micrô

 1. Đi đến tùy chọn hệ thống > âm thanh > nhập.

 2. Hãy đảm bảo micrô của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng thiết bị để nhập âm thanh, rồi chọn nó.

 3. Kiểm tra micrô và điều chỉnh âm lượng nhập trên thanh trượt.

Micrô không có quyền truy nhập

Nếu bạn thấy thông báo, "chúng tôi không có quyền truy nhập vào micrô của bạn", hãy thử các mục sau:

 • Đảm bảo không có ứng dụng nào khác đang sử dụng micrô, rồi thử lại một lần nữa.

 • Làm mới trang web, chọn dictate một lần nữa và cấp quyền cho trình duyệt để truy nhập micrô.

Micrô không hoạt động

Nếu micrô của bạn không hoạt động hoặc bạn thấy thông báo "có vấn đề với micrô của bạn" hoặc, "chúng tôi không thể phát hiện micrô của bạn", hãy thử các thao tác sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô đã được cắm.

 • Kiểm tra micrô để đảm bảo rằng nó đang hoạt động.

 • Kiểm tra thiết đặt micrô của bạn trong Pa-nen điều khiển (Windows).

Đọc chính tả không thể nghe thấy bạn

Nếu bạn nhận được thông báo, "đọc chính tả không thể nghe thấy bạn", hoặc nếu không có gì xảy ra khi bạn dictate, hãy thử những điều sau:

 • Hãy đảm bảo rằng micrô của bạn không bị tắt tiếng.

 • Di chuyển đến một vị trí yên tĩnh hơn.

 • Điều chỉnh mức nhập của micrô của bạn.

 • Nếu bạn đang sử dụng micrô được tích hợp sẵn vào máy tính của bạn, hãy thử chuyển sang micrô mà bạn cắm vào máy tính của mình.

Không tìm thấy nút đọc chính tả

 • Cần phải có đăng ký Microsoft 365 để sử dụng tính năng này. Vui lòng xác minh bạn đã đăng nhập bằng một đăng ký hiện hoạt.

 • Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Windows, vui lòng lưu ý rằng chỉ các phiên bản Windows 10 và mức sử dụng trên hỗ trợ của tính năng này. Tính năng này không sẵn dùng nếu bạn đang chạy phiên bản Windows cũ hơn.

Thiết đặt micrô

Windows 10: xem cách thiết lập và kiểm tra micrô

Surface chạy Windows 10: điều chỉnh thiết đặt micrô

Đối với macOS: đi đến tùy chọn hệ thống > âm thanh > nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×