Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm N trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một giá trị được chuyển đổi thành số.

Cú pháp

N(value)

Cú pháp hàm N có các đối số sau đây:

  • Value    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn chuyển đổi. Hàm N chuyển đổi các giá trị được liệt kê trong bảng sau đây.

Nếu giá trị là hoặc tham chiếu tới

Hàm N trả về

Một số

Số đó

Một ngày, với một trong các định dạng ngày dựng sẵn có trong Microsoft Excel

Số sê-ri của ngày đó

TRUE

1

FALSE

0

Một giá trị lỗi, chẳng hạn như #DIV/0!

Giá trị lỗi

Bất kỳ thứ gì khác

0

Chú thích

  • Nói chung không cần thiết phải dùng hàm N trong công thức, vì Excel tự động chuyển đổi các giá trị khi cần thiết. Hàm này được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

7

Chẵn

TRUE

17/04/2011

Công thức

Mô tả

Kết quả

=N(A2)

Vì A2 chứa số, trả về số này.

7

=N(A3)

Vì A3 chứa văn bản, trả về 0.

0

=N(A4)

Vì A4 chứa giá trị lô-gic TRUE, trả về 1.

1

=N(A5)

Vì A5 là ngày, trả về số sê-ri của ngày này (khác nhau tùy theo hệ thống được sử dụng).

40650

=N("7")

Vì "7" là văn bản, trả về 0.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×