We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm N trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một giá trị được chuyển đổi thành số.

Cú pháp

N(value)

Cú pháp hàm N có các đối số sau đây:

  • Value    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn chuyển đổi. Hàm N chuyển đổi các giá trị được liệt kê trong bảng sau đây.

Nếu giá trị là hoặc tham chiếu tới

Hàm N trả về

Một số

Số đó

Một ngày, với một trong các định dạng ngày dựng sẵn có trong Microsoft Excel

Số sê-ri của ngày đó

TRUE

1

FALSE

0

Một giá trị lỗi, chẳng hạn như #DIV/0!

Giá trị lỗi

Bất kỳ thứ gì khác

0

Chú thích

  • Nói chung không cần thiết phải dùng hàm N trong công thức, vì Excel tự động chuyển đổi các giá trị khi cần thiết. Hàm này được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

  • Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

7

Chẵn

TRUE

17/04/2011

Công thức

Mô tả

Kết quả

=N(A2)

Vì A2 chứa số, trả về số này.

7

=N(A3)

Vì A3 chứa văn bản, trả về 0.

0

=N(A4)

Vì A4 chứa giá trị lô-gic TRUE, trả về 1.

1

=N(A5)

Vì A5 là ngày, trả về số sê-ri của ngày này (khác nhau tùy theo hệ thống được sử dụng).

40650

=N("7")

Vì "7" là văn bản, trả về 0.

0

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×