Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm NA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị lỗi #N/A. #N/A là giá trị lỗi có nghĩa là "không có giá trị nào". Hãy dùng NA để đánh dấu các ô trống. Bằng cách nhập #N/A vào những ô mà bạn đang thiếu thông tin, bạn có thể tránh được rắc rối khi vô tình đưa các ô trống vào các phép tính. (Khi một công thức tham chiếu tới một ô có chứa #N/A, nó sẽ trả về giá trị #N/A).

Cú pháp

NA( )

Cú pháp của hàm NA không có các đối số.

Chú thích

  • Bạn phải đưa cặp dấu ngoặc đơn trống vào tên hàm. Nếu không, Microsoft Excel sẽ không nhận biết đó là hàm.

  • Bạn cũng có thể nhập thẳng giá trị #N/A vào một ô. Hàm NA được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×