NA (Hàm NA)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm NA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị lỗi #N/A. #N/A là giá trị lỗi có nghĩa là "không có giá trị nào". Hãy dùng NA để đánh dấu các ô trống. Bằng cách nhập #N/A vào những ô mà bạn đang thiếu thông tin, bạn có thể tránh được rắc rối khi vô tình đưa các ô trống vào các phép tính. (Khi một công thức tham chiếu tới một ô có chứa #N/A, nó sẽ trả về giá trị #N/A).

Cú pháp

NA( )

Cú pháp của hàm NA không có các đối số.

Chú thích

  • Bạn phải đưa cặp dấu ngoặc đơn trống vào tên hàm. Nếu không, Microsoft Excel sẽ không nhận biết đó là hàm.

  • Bạn cũng có thể nhập thẳng giá trị #N/A vào một ô. Hàm NA được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×