Ngăn chặn trả lời tất cả

Khi bạn gửi email trong Outlook, người nhận có thể trả lời, trả lời tất cả, chuyển tiếp, in hoặc đính kèm thư đó vào một thư khác. Người nhận cũng có thể tải xuống, chỉnh sửa và truyền tải bất kỳ tệp đính kèm nào theo cách họ thấy phù hợp. Nếu bạn muốn tránh một hoặc nhiều hành vi này, bạn có thể bảo mật thư bằng cách sử dụng quản trị quyền thông tin (IRM). IRM được bao gồm trong Outlook khi dùng với tài khoản Exchange hoặc các gói Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Bạn có thể làm gì với IRM?

Người quản trị Exchange hoặc Microsoft 365 của bạn kiểm soát quyền nào sẵn dùng để sử dụng. Các quyền điển hình bao gồm các quyền sau đây.

 • Tất cả các quyền

 • Tất cả các quyền ngoại trừ để sao chép và in

 • Không chuyển tiếp

 • Không trả lời tất cả

 • Chỉ đọc

 • Chỉ đọc và in

IRM chỉ hoạt động trên các thư mà bạn gửi cho người dùng khác trong tổ chức của bạn. Các thư bạn gửi đến địa chỉ email bên ngoài sẽ không được bảo mật bằng IRM.

Bảo vệ thư của bạn với IRM

 1. Trong cửa sổ thư mới, chọn cấp phép trên tab tùy chọn .

  Sử dụng nút quyền để gán quyền cho thư của bạn

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy quyền, người quản trị của bạn vẫn chưa bật IRM cho tổ chức của bạn.

 2. Chọn kiểu quyền bạn muốn liên kết với thư email của bạn và gửi thư như bình thường.

Lưu ý: 

 • Các quyền bạn áp dụng cho thông điệp email của bạn cũng được áp dụng cho các tệp Microsoft Office được đính kèm vào email của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn chỉ đọc cho một thư có chứa tài liệu Word, người nhận sẽ không thể sửa tài liệu đó.

 • Bạn không thể sử dụng các nút bỏ phiếu trên các thư được bảo vệ bằng IRM. Outlook sẽ cho phép bạn thiết lập các nút bỏ phiếu nhưng người nhận của bạn sẽ không nhìn thấy chúng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×