Khi bạn gửi email trong một thư Outlook, người nhận của bạn có thể trả lời, trả lời tất cả, chuyển tiếp, in hoặc đính kèm thư đó vào một thư khác. Người nhận cũng có thể tải xuống, chỉnh sửa và truyền mọi tệp đính kèm theo bất cứ cách nào họ thấy phù hợp. Nếu bạn muốn ngăn chặn một hoặc nhiều hành vi trong số này, bạn có thể bảo mật thư của mình bằng Cách dùng Quản trị Quyền Thông tin (IRM). IRM đi kèm với các Outlook dùng với tài khoản Exchange hoặc gói Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp tương lai.

Bạn có thể làm gì với IRM?

Người quản Exchange hoặc Microsoft 365 của bạn kiểm soát những quyền nào sẵn dùng. Các quyền thông thường bao gồm các mục sau.

 • Tất cả các quyền

 • Tất cả các quyền ngoại trừ sao chép và in

 • Không chuyển tiếp

 • Không trả lời tất cả

 • Chỉ đọc

 • Chỉ đọc và in

IRM chỉ hoạt động trên các thư bạn gửi cho người dùng khác trong tổ chức của bạn. Thư bạn gửi đến địa chỉ email bên ngoài sẽ không được bảo mật bằng IRM.

Bảo mật thư của bạn bằng IRM

 1. Trong cửa sổ thư mới, chọn Quyền trên tab Tùy chọn.

  Sử dụng nút Quyền để gán quyền cho thư của bạn

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy Quyền , thì ngườiquản trị của bạn chưa bật IRM cho tổ chức của bạn.

 2. Chọn loại quyền bạn muốn liên kết với thư email của mình, rồi gửi thư như bình thường.

Lưu ý: 

 • Quyền mà bạn áp dụng cho thư email của mình cũng áp dụng cho Microsoft Office được đính kèm vào thư email của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn Chỉ Đọc đối với thư có chứa tài liệu Word, thì người nhận sẽ không thể sửa tài liệu đó.

 • Bạn không thể dùng Nút Bỏ phiếu trên các thư được bảo mật bằng IRM. Outlook sẽ cho phép bạn thiết lập các nút bỏ phiếu, nhưng người nhận sẽ không thấy nút bỏ phiếu đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×