Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã kết nối tài khoản LinkedIn với tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của mình, bạn có thể ngắt kết nối chúng bất cứ lúc nào. Khi bạn ngắt kết nối tài khoản của mình, LinkedIn sẽ không còn cung cấp dữ liệu cho tài khoản cơ quan hoặc trường học và tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn sẽ không cung cấp dữ liệu cho LinkedIn nữa. 

Các liên hệ đã được nhập vào LinkedIn từ tài khoản Microsoft của bạn sẽ không tự động bị xóa khi bạn ngắt kết nối các tài khoản. Tìm hiểu về quản lý liên hệ đã nhập của bạn trên LinkedIn.

Tùy thuộc vào cách bạn kết nối các tài khoản của mình, có hai cách để ngắt kết nối tài khoản của bạn:

  • Nếu bạn đã cấp quyền chia sẻ dữ liệu từ cả hai tài khoản, bạn sẽ phải loại bỏ quyền cả khỏi tài khoản LinkedIn và khỏi tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của bạn.

  • Nếu bạn đã cấp quyền chỉ chia sẻ dữ liệu từ LinkedIn tới tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của mình, bạn chỉ cần loại bỏ quyền khỏi tài khoản LinkedIn của mình.

Để ngắt kết nối và loại bỏ quyền chia sẻ dữ liệu khỏi tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft của bạn https://account.activedirectory.windowsazure.com/profile.

  2. Trong phần Quyền ứng dụng,hãy tìm LinkedIn và chọn Loại bỏ các quyền này.

Để ngắt kết nối và loại bỏ quyền chia sẻ dữ liệu khỏi tài khoản LinkedIn của bạn:

  1. Chọn biểu tượng Tôi ở đầu trang chủ LinkedIn của bạn.

  2. Chọn Thiết đặt & quyền riêng tư từ danh sách thả xuống.

  3. Bên dưới mục Đối tác và dịch vụ trên tab Tài khoản, bấm vào Thay đổi bên cạnh Microsoft.

  4. Chọn Xóa bên cạnh Tài khoản Microsoft của bạn <tên cơ quan hoặc trường học>.

Xem thêm

LinkedIn trong các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×