Nhập tuyển tập Nguồn cấp RSS

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể nhập một tuyển tập nguồn cấp thực sự đơn giản cung ứng (RSS) từ một tệp .opml. Đây là một cách tuyệt vời để sử dụng một tuyển tập nguồn cấp RSS từ người khác hoặc từ một máy tính cũ mà bạn đã dùng để đọc nguồn cấp RSS.

  1. Trên menu Tệp, bấm Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

  2. Bấm Nhập Nguồn cấp RSS từ tệp OPML, rồi bấm Tiếp.

  3. Duyệt vị trí của tệp .opml và mở tệp này.

  4. Chọn nguồn cấp bạn muốn nhập rồi bấm Tiếp. Nguồn cấp RSS sẽ được thêm vào thư mục nguồn cấp RSS trong Outlook.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ nhận được nguồn cấp RSS mới. Nội dung nguồn cấp hiện có sẽ không được nhập.

Lưu ý: Để loại bỏ nguồn cấp RSS từ Outlook, chỉ cần bấm chuột phải vào thư mục cho nguồn cấp RSS và chọn xóa thư mục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×