Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bạn có thể dễ dàng đặt mã nhúng, Phát trực tuyến các tệp video và âm thanh vào các ứng dụng không phải của Microsoft hoặc các trang web bên thứ ba, như được mô tả ở đây. Để có kết quả tốt nhất khi nhúng trong các ứng dụng Microsoft (ví dụ: Yammer, SharePoint, v.v.) sử dụng hướng dẫn dành riêng cho ứng dụng. 

Lưu ý: Hiện tại, phương tiện được nhúng trong các site của bên thứ ba có thể không cung cấp một số tính năng nhất định (ví dụ: nhận xét, báo cáo sự cố). Thay vào đó, nút Mở trong Trình duyệt sẽ cho phép xem trong Stream hỗ trợ tất cả các tính năng.

Các hướng dẫn này dành riêng cho việc nhúng phương tiện được nguồn từ Stream. 

 1. Trong trang Phát trực tuyến video, chọn nút Chia sẻ để mở menu thả xuống, sau đó chọn Mã nhúng.
  ...

 2. Chọn tùy chọn phát lại của bạn. 
  văn bản thay thếbắt
  đầu từ: Tùy ý nhập mã thời gian HH:MM:SS nơi phát lại sẽ bắt đầu. 
  Kích cỡ máy nghe nhạc: Cho phép đổi kích cỡ động trong trình duyệt. 
  Autoplay: Khi ở chế độ Tắt , người dùng phải bấm phát để bắt đầu phát lại.
  Phản hồi: Bật cho phép người dùng kiểm soát kích thước máy nghe nhạc khi đổi kích cỡ cửa sổ trình duyệt.
  Hiển thị tiêu đề: Xác định xem tiêu đề video/âm thanh có hiển thị trong khi phát lại hay không.

 3. Chọn Sao chép mã nhúng
  ...

 4. Chèn mã nếu áp dụng cho trang web không phải của Microsoft hoặc ứng dụng bên thứ ba của bạn.

Những hướng dẫn này dành riêng cho việc nhúng phương tiện của bạn được nguồn từ OneDrive (dành cho Doanh nghiệp). Để nhúng tệp từ OneDrive (dành cho Người tiêu dùng), vui lòng làm theo các bước ở đây: Nhúng tệp trực tiếp vào website hoặc blog của bạn.

 1. Trong trang video trong OneDrive, chọn menu [...] , rồi chọn Nhúng từ danh sách thả xuống. 
  ...

 2. Chọn tùy chọn phát lại của bạn. 
  văn bản thay thếbắt
  đầu từ: Tùy ý nhập mã thời gian HH:MM:SS nơi phát lại sẽ bắt đầu. 
  Kích cỡ máy nghe nhạc: Cho phép đổi kích cỡ động trong trình duyệt. 
  Autoplay: Khi ở chế độ Tắt , người dùng phải bấm phát để bắt đầu phát lại.
  Phản hồi: Bật cho phép người dùng kiểm soát kích thước máy nghe nhạc khi đổi kích cỡ cửa sổ trình duyệt.
  Hiển thị tiêu đề: Xác định xem tiêu đề video/âm thanh có hiển thị trong khi phát lại hay không.

 3. Chọn Sao chép mã nhúng.

  ... Chèn mã nếu áp dụng cho trang web không phải của Microsoft hoặc ứng dụng bên thứ ba của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×