Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video

Khi bạn gia nhập một cuộc họp thoại hoặc video được lên lịch trên Lync cho Windows Phone, bạn có thể xem bất kỳ nội dung cuộc họp nào đang được chia sẻ. Nếu bạn đang trong cuộc họp khi việc chia sẻ đã bắt đầu, bạn sẽ nhận được một thư mời để xem nội dung được chia sẻ, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư mời này. Nếu bạn gia nhập cuộc họp trong khi việc chia sẻ đang diễn ra, bạn sẽ tự động xem được nội dung. (Tuy nhiên, bạn không thể chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn.)

Dưới đây là một số điều khác mà bạn có thể làm trong một cuộc họp:

Khi đang gọi điện, bạn có thể gõ nhẹ để thực hiện thao tác sau:

 • Biểu tượng Tắt tiếng để tắt tiếng và bật tiếng cuộc gọi.

 • Biểu tượng Giữ để giữ cuộc gọi rồi gõ nhẹ lần nữa vào biểu tượng Giữ để tiếp tục cuộc gọi.

 • Biểu tượng Loa để bật và tắt loa.

 • Biểu tượng Bàn phím số để dùng bàn phím số.

 • Biểu tượng Kết thúc cuộc gọi để kết thúc hoàn toàn cuộc hội thoại.

 • Biểu tượng IM để xem hoặc gửi IM đến những người trong cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại để quay lại màn hình cuộc hội thoại âm thanh.

 • Biểu tượng Video để bắt đầu video của bạn.

Khi bạn đang trong cuộc gọi video, hãy gõ nhẹ biểu tượng Video, rồi gõ nhẹ vào một trong các biểu tượng sau đây:

 • ngừng camera để tắt video của bạn nhưng vẫn xem được video của người khác.

 • chuyển camera để chuyển sang camera trước hoặc sau của Windows Phone.

 • rời video để chỉ tắt video của mọi người đối với bạn nhưng vẫn có âm thanh.

Ở dưới cùng màn hình, hãy gõ nhẹ biểu tượng Thêm (…) để thực hiện các thao tác sau đây:

 • rời khỏi hội thảo để rời khỏi cuộc họp.

 • gửi dưới dạng email để gửi bản sao email cuộc hội thoại của bạn đến người nào đó.

 • xem hội thoại để xem các hội thoại hiện thời và quá khứ.

 • mời người khác gia nhập cuộc họp, cá nhân hoặc dưới dạng một nhóm phân phối.

 • chuyển cuộc gọi đến người nào đó, theo tên hoặc số điện thoại.

 • xem người dự để xem danh sách người dự cuộc họp (danh sách người được mời).

Ngay khi ở trong dạng xem danh sách người dự cuộc họp, bạn có thể:

 • Biết những người nào là diễn giả và ai là người dự. (Diễn giả có nhiều quyền và kiểm soát nhiều hơn so với người dự và sẽ rất hữu dụng khi biết được ai có thể làm gì trong cuộc họp.)

 • Biết chế độ giao tiếp nào có sẵn cho mỗi người dự. (Được chỉ báo bằng các biểu tượng cho IM, thoại, video và chia sẻ.)

 • Mời một người nào đó vào cuộc họp. (Trên danh sách người dự, hãy gõ nhẹ Mời, tìm người đó qua tìm kiếm rồi gõ nhẹ vào thông tin liệt kê của người đó. Tùy chọn chỉ khả dụng cho diễn giả)

 • Loại bỏ người dự khỏi cuộc họp--ví dụ như những người dự đã được thêm vào. (Gõ nhẹ vào thông tin liệt kê người dự trên danh sách người dự, rồi gõ nhẹ Loại bỏ. Chỉ dành cho diễn giả.)

 • Tắt tiếng người dự. ((Gõ nhẹ vào thông tin liệt kê người dự trên danh sách người dự, rồi gõ nhẹ Tắt tiếng. Chỉ dành cho diễn giả)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×