Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video

Khi bạn đang tham dự một Cuộc họp Lync hoặc một cuộc gọi hội thảo thoại hoặc video đột xuất với nhiều hơn ba người qua iPad của mình, bạn có thể xem nội dung đang được chia sẻ, cho dù nội dung đó đang được trình bày từ trong phạm vi ứng dụng hoặc từ màn hình của người dự khác. (Bạn không thể trình bày nội dung cuộc họp từ Lync cho iPad và bạn cũng không thể xem nội dung cuộc họp được chia sẻ khi đang trong một cuộc gọi thoại hoặc video đột xuất chỉ với một người khác.) Bạn sẽ nhận được thư mời để xem nội dung được chia sẻ, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư mời này, nếu bạn không thể gia nhập cuộc họp cuộc họp sau khi nó đã bắt đầu, trong trường hợp đó, nội dung được chia sẻ sẽ tự động xuất hiện.

Khi đang xem nội dung trong cuộc họp, bạn có thể gõ nhẹ Ngừng xem để ngừng xem nội dung. Để tiếp tục xem, (nếu nội dung vẫn còn được trình bày), gõ nhẹ biểu tượng Chia sẻ ở trên cùng rồi chọn Bắt đầu Xem.

Dưới đây là một số điều khác mà bạn có thể làm bằng cách dùng Lync cho iPad trong một Cuộc họp Lync:

 • Hãy gõ nhẹ biểu tượng Tắt tiếng ở phía trên bên phải để tắt tiếng và bật tiếng của chính bạn.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Giữ để giữ cuộc gọi, sau đó gõ nhẹ lại vào biểu tượng Giữ để tiếp tục cuộc gọi.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Bàn phím số để dùng bàn phím số.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Loa để chuyển qua lại giữa các thiết bị âm thanh.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm, rồi gõ nhẹ Mời để thêm những người khác (cá nhân hoặc nhóm) vào cuộc họp.

 • Gõ nhẹ các biểu tượng ở trên cùng để gửi IM, nâng cấp thành cuộc gọi video hoặc xem danh sách người dự.

 • Gõ nhẹ biểu tượng mũi tên ở phía trên bên trái để khôi phục hoặc phóng to màn hình hội thoại.

 • Gõ nhẹ Nối lại ở dưới cùng của màn hình để nối lại cuộc họp hoặc hội thoại sau khi đã rời khỏi hay bị ngắt kết nối.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm rồi gõ nhẹ Kết thúc Hội thoại để kết thúc hoàn toàn cuộc hội thoại.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm rồi gõ nhẹ Xem Người dự để xem danh sách những người dự cuộc họp.

Ngay khi ở trong dạng xem danh sách người dự cuộc họp, bạn có thể:

 • Biết những người nào là diễn giả và ai là người dự. (Diễn giả có nhiều quyền và kiểm soát nhiều hơn so với người dự và sẽ rất hữu dụng khi biết được ai có thể làm gì trong cuộc họp.)

 • Biết chế độ giao tiếp nào có sẵn cho mỗi người dự. (Được chỉ báo bằng các biểu tượng cho IM, thoại, video và chia sẻ.)

 • Mời một người nào đó vào cuộc họp. (Trên danh sách người dự, hãy gõ nhẹ biểu tượng Thêm, gõ nhẹ Mời, tìm người đó qua tìm kiếm, rồi gõ nhẹ vào thông tin liệt kê của người đó. Tùy chọn chỉ khả dụng cho diễn giả.)

 • Loại bỏ người dự khỏi cuộc họp--ví dụ như những người dự đã được thêm vào. (Gõ nhẹ vào thông tin liệt kê người dự trên danh sách người dự, rồi gõ nhẹ Loại bỏ. Chỉ dành cho diễn giả.)

 • Tắt tiếng người dự. ((Gõ nhẹ vào thông tin liệt kê người dự trên danh sách người dự, rồi gõ nhẹ Tắt tiếng. Chỉ dành cho diễn giả.)

Khi bạn đang trong cuộc gọi video, hãy gõ nhẹ biểu tượng Video, rồi gõ nhẹ vào một trong các biểu tượng sau đây:

 • Chuyển Camera để chuyển sang camera trước hoặc sau của iPad.

 • Tắt Camera của Tôi để tắt video của bạn nhưng vẫn xem được video của người khác.

 • Rời Video để chỉ tắt video của mọi người phát cho bạn nhưng vẫn để âm thanh.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×