Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video (Android)

Khi bạn đang tham dự cuộc họp thoại hoặc video của Skype for Business trên thiết bị Android của mình, bạn có thể:

 • Gõ nhẹ biểu tượng Tắt tiếng ( Nút Tắt tiếng cuộc gọi trong Skype for Business cho Android ) để tự tắt và bật tiếng.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm ( Nút Xem thêm trong Skype for Business cho Android ) và chọn Giữ để giữ cuộc gọi. Sau đó, gõ nhẹ vào Thêm ( Nút Xem thêm trong Skype for Business cho Android ) và chọn Tiếp tục để tiếp tục cuộc gọi.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm ( Nút Xem thêm trong Skype for Business cho Android ) và chọn Gọi lại cho tôi để yêu cầu cuộc họp gọi lại cho bạn.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Bàn phím số ( Nút bàn phím số trong Skype for Business cho Android ) để dùng bàn phím số.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Loa ( Nút Loa trong Skype for Business cho Android ) để bật hoặc tắt loa điện thoại.

 • Gõ nhẹ biểu tượng IM ( IM trong Skype for Business cho Android ) để xem hoặc gửi IM đến những người trong cuộc họp, sau đó gõ nhẹ vào biểu tượng Điện thoại ( Biểu tượng Skype for Business cho điện thoại Android ) để quay lại màn hình hội thoại.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm ( Nút Mời người dự trong Skype for Business cho Android ) để mời người khác hoặc nhóm khác vào cuộc họp.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Kết thúc màu đỏ ( Nút Kết thúc cuộc gọi trong Skype for Business cho Android ) để kết thúc cuộc hội thoại.

 • Gõ nhẹ Gia nhập lại ( Nút Gia nhập lại cuộc họp trong Skype for Business cho Android ) ở dưới cùng của màn hình để gia nhập lại vào cuộc họp hoặc hội thoại sau khi đã rời khỏi hay bị ngắt kết nối.

 • Gõ nhẹ biểu tượng Video ( Nút Video trong Skype for Business cho Android ) để khởi động camera video. Khi đang gọi video, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Gõ nhẹ vào hình ảnh video để chuyển sang camera trước hoặc sau.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm ( Nút Xem thêm trong Skype for Business cho Android ) để:

   • Thêm người dự vào cuộc họp.

   • Giữ cuộc gọi.

   • Truy nhập Bàn phím số.

   • Chọn Chuyển sang chỉ âm thanh.

   • Chọn Gọi lại cho tôi.

   • Chuyển Nguồn Âm thanh sang Loa ngoài hoặc Tai nghe.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Video ( Nút Video trong Skype for Business cho Android ) để ngừng camera video.

Nhớ rằng khi gia nhập cuộc họp thoại hoặc video trên Skype for Business for Android, bạn sẽ không thể xem nội dung cuộc họp được chia sẻ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×