Những điều bạn có thể làm trong cuộc họp thoại hoặc video (iOS)

Khi bạn đang tham dự cuộc họp thoại hoặc video của Skype for Business trên thiết bị iOS của mình, bạn có thể:

  • Gõ nhẹ biểu tượng Tắt tiếng ( Nút Tắt tiếng cuộc gọi trong Skype for Business cho Android ) để tự tắt và bật tiếng.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Xem thêm ( Nút Xem thêm trong Skype for Business cho Android ) rồi chọn Giữ Cuộc gọi để giữ cuộc gọi.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Bàn phím Số ( Nút bàn phím số trong Skype for Business cho Android ) để dùng bàn phím số.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Loa ( Nút Loa trong Skype for Business cho Android ) để bật hoặc tắt loa điện thoại.

  • Gõ nhẹ biểu tượng IM ( IM trong Skype for Business cho Android ) để xem hoặc gửi IM đến những người trong cuộc họp.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Thêm ( Nút Mời người dự trong Skype for Business cho Android ) để mời người khác hoặc nhóm khác vào cuộc họp.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Video ( Nút Video trong Skype for Business cho Android ) để bắt đầu máy quay video. Gõ nhẹ biểu tượng Chuyển đổi camera ( Skype for Business cho iOS - Biểu tượng chuyển video ) để chuyển sang camera trước hoặc sau.

  • Gõ nhẹ biểu tượng Kết thúc màu đỏ ( Nút Kết thúc cuộc gọi trong Skype for Business cho Android ) để kết thúc cuộc hội thoại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×