Trang chiếu & bố trí

Nhận ý tưởng thiết kế cho trang chiếu

Nhận ý tưởng thiết kế cho trang chiếu

PowerPoint Designer giúp bạn nhanh chóng tự động tạo các trang chiếu có giao diện chuyên nghiệp. Chỉ cần chèn một hoặc nhiều ảnh, một danh sách các mục hay danh sách các ngày, rồi chọn thiết kế bạn muốn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn có gói đăng ký Microsoft 365. Nếu bạn đã đăng ký Microsoft 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

  1. Chèn một hoặc nhiều ảnh, một danh sách các mục hay danh sách các ngày.

    Để chèn ảnh, chọn Chèn > Ảnh, rồi chọn ảnh bạn muốn.

  2. Chọn thiết kế bạn muốn.

    Bạn cũng có thể mở Designer bằng cách chọn ảnh, rồi chọn Thiết kế > Ý tưởng thiết kế.

Bật Designer

Lần đầu bạn sử dụng PowerPoint Designer, một thông báo sẽ xuất hiện để xin phép được đưa ra ý tưởng thiết kế cho bạn. Chọn Bật để sử dụng.

Hiển thị thông báo ban đầu xuất hiện khi gọi PowerPoint Designer

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft.

Tắt Designer

  • Chọn Tệp > Tùy chọn, rồi trong Chung, bỏ chọn Tự động hiển thị cho tôi ý tưởng thiết kế ở mục PowerPoint Designer.

Xem Thêm

Tạo bố trí trang chiếu chuyên nghiệp cùng PowerPoint Designer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×