Nhận và chuẩn bị dữ liệu của bạn cho bản đồ 3D

Để có kết quả tốt nhất với bản đồ 3D, hãy dùng dữ liệu trong bảng Excel hoặc (tốt nhất) một mô hình dữ liệu mà bạn đã tạo trong Excel hoặc bằng cách sử dụng Power Pivot. Nếu dữ liệu bạn muốn sử dụng trong bản đồ 3D được lưu trữ trên máy chủ bên ngoài, bạn có thể kết nối với nó từ Excel và thêm nó vào mô hình dữ liệu.

Lưu ý: Bản đồ 3D không hỗ trợ cấu trúc phân cấp (nhóm các trường dữ liệu) mà bạn tạo trong mô hình dữ liệu.

Lập cấu trúc cho dữ liệu của bạn

Để chuẩn bị dữ liệu của bạn, hãy đảm bảo tất cả dữ liệu có định dạng bảng Excel, trong đó mỗi hàng đại diện cho một bản ghi duy nhất. Đầu đề cột hoặc đầu đề hàng của bạn sẽ chứa văn bản thay vì dữ liệu thực tế để bản đồ 3D sẽ diễn giải chính xác khi nó vẽ các toạ độ địa lý. Sử dụng các nhãn có ý nghĩa cũng làm cho các trường giá trị và thể loại sẵn dùng cho bạn khi bạn thiết kế tour của bạn trong ngăn trình soạn thảo bản đồ 3D.

Để dùng cấu trúc bảng có diện tích chính xác hơn thời gian và địa lý bên trong bản đồ 3D, hãy bao gồm tất cả dữ liệu trong hàng bảng và dùng nhãn văn bản mô tả trong đầu đề cột, như thế này:

Ví dụ về định dạng bảng đúng

Đảm bảo dữ liệu của bạn không có cấu trúc như thế này, trong đó một số dữ liệu, chẳng hạn như số lần thấy UFO và các năm, không được bao gồm trong bảng Excel:

Ví dụ về định dạng bảng không đúng

Bao gồm các dữ liệu sau đây trong bảng của bạn:

 • Các giá trị địa lý    của bản đồ 3D yêu cầu ít nhất một giá trị địa lý cho mỗi hàng dữ liệu. Đây có thể là một cặp Vị độ/Kinh độ, Thành phố, Quốc gia/Khu vực, Mã Zip/Mã bưu điện, Bang/Tỉnh hoặc Địa chỉ. Độ chính xác của bản đồ 3D tùy thuộc vào số lượng và đa dạng của dữ liệu địa lý mà bạn cung cấp và kết quả tìm kiếm từ Bing. Chẳng hạn, vì tính riêng ở Hoa Kỳ đã có 18 thành phố có tên Columbus, nên sẽ hữu ích nếu có cột Bang để nhận diện đúng thành phố.

 • Bản đồ trường ngày hoặc thời gian    sẽ yêu cầu phải có ít nhất một trường ngày hoặc thời gian cho mỗi hàng dữ liệu nếu bạn muốn xem dữ liệu của bạn qua thời gian. Để có kết quả tốt nhất, hãy đặt dữ liệu thời gian này trong cột riêng biệt và định dạng thành ngày hoặc thời gian (Bấm chuột phải vào các ô đã chọn > Định dạng Ô).

Kết nối với dữ liệu ngoài

Nếu bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn, thì dữ liệu có thể sẽ được lưu trữ ở một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu, hoặc website. Bạn sẽ cần phải nhập nó vào sổ làm việc của bạn cho bản đồ 3D để dùng nó.

Để kết nối với dữ liệu ngoài từ Excel (nghĩa là không phải qua PowerPivot), hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy bấm Dữ liệu > kết nối bạn muốn trong nhóm Lấy Dữ liệu Ngoài.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn tự khởi động.

 3. Ở bước cuối cùng của trình hướng dẫn, hãy đảm bảo chọn Thêm dữ liệu này vào Mô hình Dữ liệu.

Để kết nối với dữ liệu ngoài từ cửa sổ PowerPivot, hãy làm như sau:

 1. Trong Excel, hãy bấm vào tab PowerPivot rồi bấm vào Quản lý.

  Tab PowerPivot và nút Quản lý

 2. Trong cửa sổ PowerPivot, hãy bấm Lấy Dữ liệu Ngoài.

 3. Chọn kiểu dữ liệu của bạn (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu khác, tệp hoặc nguồn cấp dữ liệu).

 4. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn tự khởi động.

Dữ liệu được tự động thêm vào Mô hình Dữ liệu khi bạn lấy dữ liệu ngoài thông qua cửa sổ PowerPivot.

Mẹo: Nếu bạn có Microsoft Power Query dành cho Excel, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để nhập dữ liệu của mình, rồi sử dụng Trình soạn thảo Truy vấn để định hình hoặc chuyển đổi dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem giới thiệu về Power querycách Power query và Power Pivot hoạt động cùng nhau.

Sử dụng dữ liệu nguồn của PivotTable

Dữ liệu trong định dạng PivotTable sẽ không hoạt động tốt trong bản đồ 3D vì tổng số tổ hợp PivotTable, chẳng hạn như tổng doanh thu hoặc tổng doanh số bán hàng cho khu vực. Cách tốt nhất để sử dụng dữ liệu nguồn của PivotTable thay vì vậy, các bản đồ 3D có thể tận dụng từng mẫu riêng lẻ như một điểm trong thời gian, tạo hiệu ứng hoạt hình cho nó theo thời gian và vẽ nó ở vị trí chính xác trên toàn cầu.

Bản đồ 3D sử dụng dữ liệu nguồn để vẽ các tập hợp PivotTable địa lý (chẳng hạn như các thành phố trên một tiểu bang, tiểu bang trên một quốc gia/khu vực, hoặc quốc gia trên một khu vực/lục địa) trên bản đồ giữ nguyên cùng một mức chi tiết. Loại biểu đồ Vùng cho phép bạn hiển thị dữ liệu trên tất cả các khu vực địa lý thuộc các loại khác nhau, chẳng hạn như theo quốc gia/khu vực, theo bang, hoặc theo mã bưu điện.

Kiểm tra chất lượng dữ liệu của bạn

Khi bạn làm việc với lượng lớn dữ liệu, bạn có thể nhận thấy vấn đề về chất lượng, chẳng hạn như lỗi chính tả và dữ liệu không chính xác. Bạn có thể muốn kiểm tra dữ liệu trước khi vẽ nó với bản đồ 3D — địa lý, thời gian và các biện pháp — và sau đó đánh dấu kiểm tra những bản đồ 3D nào có vẽ.

Trong ví dụ dưới đây, dân số của Chicago bị lệch đi một hệ số 10; thanh dữ liệu của nó không cân xứng với các thanh dữ liệu cho các thành phố lớn khác như New York và Los Angeles.

Thanh dân số vượt trội so với các thanh khác

Khắc phục dữ liệu của bạn trong nguồn (chẳng hạn như bảng trang tính Excel hoặc cơ sở dữ liệu SQL Server), rồi làm mới dữ liệu của bạn trực tiếp từ ruy-băng 3D bằng cách bấm vào trang chủ > dữ liệu làm mới.

Làm mới Dữ liệu trên tab Nhà

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×