Nhập bằng ngôn ngữ song hướng trong Office cho iPad hoặc iPhone (iOS 8)

Để nhập bằng ngôn ngữ song hướng hoặc phải-qua-trái (RTL) trong Office trên iPad hoặc iPhone, trước tiên hãy thêm ngôn ngữ và bàn phím bạn muốn sử dụng. Sau đó mở Word, Excel hoặc PowerPoint và chuyển sang bàn phím mới.

Thêm ngôn ngữ

 1. Trên Màn hình chính, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt.

 2. Trên màn hình Thiết đặt, hãy gõ nhẹ vào Tổng quát > Ngôn ngữ & Khu vực > Ngôn ngữ Khác hoặc Thêm Ngôn ngữ. Bạn sẽ thấy Thêm Ngôn ngữ thay vì Ngôn ngữ Khác nếu bạn có nhiều ngôn ngữ được cài đặt.

 3. Gõ nhẹ vào ngôn ngữ mà bạn muốn để kích hoạt, chẳng hạn như tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái hoặc tiếng Thái, rồi gõ nhẹ vào Xong.

 4. Trên màn hình Thêm Ngôn ngữ Ưa dùng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ mặc định cho iPad sang ngôn ngữ mới, hãy gõ nhẹ vào Thích [Ngôn ngữ Mới].

  • Nếu bạn muốn sẵn có ngôn ngữ mới, nhưng không muốn đặt làm mặc định, gõ nhẹ vào Thích [Ngôn ngữ Hiện tại].

Thêm Bàn phím

Sau khi bạn kích hoạt một ngôn ngữ, hãy thêm bàn phím cho ngôn ngữ đó để sẵn dùng trong Word, Excel và PowerPoint.

 1. Trên Màn hình chính, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt.

 2. Trên màn hình Thiết đặt, hãy gõ nhẹ vào Tổng quát > Bàn phím > Bàn phím > Thêm Bàn phím Mới.

 3. Gõ nhẹ vào bàn phím bạn muốn thêm.

Để chuyển sang bàn phím mới lần sau khi bạn mở Word, Excel hoặc PowerPoint, trên bàn phím, hãy giữ phím địa cầu và gõ nhẹ vào ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi ngôn ngữ trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch trên site hỗ trợ của Apple.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×