Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhập danh bạ Gmail vào Outlook

Bước 1: Xuất danh bạ Gmail

 1. Từ tài khoản Gmail của bạn, hãy chọn Gmail >Danh bạ

 2. Chọn Khác >Xuất.

 3. Chọn nhóm danh bạ bạn muốn xuất.

 4. Chọn định dạng xuất Outlook CSV (để nhập vào Outlook hoặc một ứng dụng khác).

 5. Chọn Xuất.

 6. Khi được nhắc, hãy chọn Lưu Dưới dạng, rồi duyệt đến vị trí lưu tệp.

  Lưu ý: Google không xuất ảnh các liên hệ của bạn.

Chọn danh bạ để xuất và chọn định dạng csv Outlook để xuất danh bạ Google

Bước 2: Nhập danh bạ Gmail vào Outlook 2013 hoặc 2016

 1. Chọn Tệp > Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

 2. Chọn Nhập từ một chương trình hoặc tệp khác > Tiếp.

 3. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy > Tiếp theo.

 4. Trong hộp Nhập Tệp, duyệt để chọn tệp .csv mà bạn lưu danh bạ Gmail của mình.

 5. Chọn cách bạn muốn Outlook xử lý các liên hệ trùng lặp > Tiếp theo .

 6. Trong hộp Chọn một thư mục đích, cuộn tới phần đầu nếu cần rồi chọn thư mục Danh bạ > Tiếp theo.

 7. Chọn Finish.

  Outlook nhập các liên hệ của bạn vào Outlook.

Đây là giao diện của dải băng Outlook trên máy tính.

Khi bạn nhập liên hệ Gmail của Google vào hộp thư Office 365 của mình, hãy chọn Liên hệ làm đích

Bước 3: Xem danh bạ của bạn trong Outlook

 1. Trong Outlook, chọn Sổ Địa chỉ, chọn tên hộp thư của bạn, rồi chọn Danh bạ.

  Sau khi nhập liên hệ Gmail của mình, bạn có thể tìm thấy chúng trong Office 365 bằng cách chọn Sổ Địa chỉ

 2. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ trong Sổ Địa chỉ.

  Khi liên hệ của bạn được nhập từ Gmail của Google vào Office 365, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê trong Sổ Địa chỉ: Liên hệ

Khắc phục sự cố khi nhập danh bạ Gmail

 • Bạn nhận được một thông báo lỗi: Nếu bạn tìm cách nhập hơn 2000 liên hệ cùng một lúc, bạn sẽ thấy thông báo lỗi. Sử dụng một chương trình chẳng hạn như Excel để mở tệp CSV, phân tách danh sách liên hệ của bạn thành các tệp .csv nhỏ hơn rồi nhập từng tệp CSV mới được tạo.

 • Không liên hệ nào xuất hiện trong Outlook: Nếu bạn đã hoàn thành quá trình nhập, nhưng không có liên hệ nào xuất hiện trong Outlook, hãy làm như sau:

  1. Xác định vị trí tệp csv mà bạn đã xuất từ Google. Tên tệp mặc định là contacts.csv.

  2. Sử dụng Excel để mở tệp CSV mà bạn đã xuất từ Google.

  3. Kiểm tra xem có bất kỳ thông tin nào trong tệp CSV không. Nếu không có thông tin nào trong tệp CSV thì thao tác xuất từ Google đã không hoạt động. Trong trường hợp đó:

   1. Xóa tệp contacts.csv.

   2. Xuất lại danh bạ của bạn từ Google. Đảm bảo chọn xuất Tất cả liên hệ hoặc nhóm liên hệ thích hợp.

    Chọn danh bạ để xuất và chọn định dạng csv Outlook để xuất danh bạ Google

   3. Sau khi bạn xuất danh bạ của mình, hãy sử dụng Excel để mở tệp CSV và kiểm tra xem có dữ liệu không. Khi bạn đóng tệp, Excel sẽ nhắc bạn một vài lần với "bạn có chắc chắn muốn lưu tệp ở định dạng CSV không?" Luôn chọn . Nếu bạn chọn Không, tệp sẽ bị lộn xộn và bạn sẽ cần bắt đầu lại với một tệp contacts.csv mới.

   4. Lặp lại các bước để nhập tệp contacts.csv của bạn vào Outlook.

 • Danh bạ bị thiếu thông tin: Sau khi nhập danh bạ của mình, nếu bạn mở Outlook và thấy rằng không phải tất cả thông tin đều được nhập, hãy mở tệp CSV bằng Excel để xem thông tin có ở đó không.

  • Bạn có thể chỉnh sửa tệp CSV bằng cách sử dụng Excel để thêm tên và thông tin còn thiếu khác.

  • Outlook yêu cầu đầu đề cột ở hàng đầu tiên, vì vậy đừng thay thế chúng bằng nội dung khác.

  • Khi bạn lưu tệp CSV, Excel sẽ nhắc bạn một vài lần với "bạn có chắc chắn muốn lưu tệp ở định dạng CSV không?" Luôn chọn Có. Nếu bạn chọn Không, tệp sẽ bị lộn xộn và bạn sẽ cần bắt đầu lại bằng cách xuất danh sách từ Gmail.

  • Lặp lại các bước để nhập tệp contacts.csv của bạn vào Outlook. Trong bước 5, khi được nhắc xử lý các bản trùng lặp, hãy đảm bảo chọn Thay thế bản trùng lặp bằng các mục được nhập.

Nếu bạn đang nhập danh bạ Gmail vào một tài khoản Outlook.com (hoặc một tài khoản Exchange ActiveSync khác) trong Outlook 2016 hoặc 2013, hãy xem Nhập danh bạ vào một tài khoản Outlook.com.

Xem Thêm

Nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×