Nhập mật khẩu từ một tệp văn bản (so sánh cơ sở dữ liệu)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để chạy một so sánh giữa hai tệp cơ sở dữ liệu Access, nhu cầu Microsoft so sánh cơ sở dữ liệu để mở các tệp nằm phía sau cảnh trong Access và những tệp có thể bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu tổ chức của bạn sử dụng nhiều mật khẩu để bảo vệ tệp, bạn có thể xây dựng danh sách các mật khẩu trong tệp văn bản. Sau đó, nhập tệp để so sánh cơ sở dữ liệu có thể xem qua danh sách mật khẩu để tìm những người làm việc trên các tệp được bảo vệ.

Nếu bạn muốn có nền tảng về lưu trữ mật khẩu trước khi bạn tiếp tục, hãy đọc quản lý mật khẩu được dùng để mở các tệp để so sánh.

Một trong những cách dễ nhất để tạo một tệp văn bản bằng cách dùng Notepad, lưu tệp có đuôi mở rộng tệp *.txt (chẳng hạn như mật khẩu.txt). Mật khẩu và mô tả (tùy chọn) được phân tách bằng dấu phẩy, và không có khoảng trống không sau dấu phẩy. Không có dấu báo (") cần có xung quanh mô tả. Nhập mật khẩu bổ sung trên dòng mới, như thế này (một số có một mô tả và những người khác không):

Danh sách mật khẩu trong một tệp Notepad

Hãy nhớ rằng mật khẩu không phải được liên kết với một tệp cụ thể. Danh sách mật khẩu là chỉ cần một danh sách đọc so sánh cơ sở dữ liệu cho đến khi nó tìm thông tin mật khẩu hoạt động trên một tệp đang cố gắng mở.

  1. Trong hộp thoại Trình quản lý mật khẩu , hãy bấm nhập.

    Trình quản lý Mật khẩu

  2. Duyệt tệp văn bản của bạn, bấm Mở và bấm OK.


Nếu bạn đưa vào một phần mô tả cho một mật khẩu, nó sẽ xuất hiện dưới Mô tả Mật khẩu. Nếu một mật khẩu bao gồm một dấu phẩy, bạn không thể nhập được bởi vì dấu phẩy sẽ được xem là dấu phân tách giữa mật khẩu và phần mô tả của nó. Nếu bạn có một mật khẩu bao gồm một dấu phẩy, bạn sẽ cần nhập thủ công trong hộp thoại Mật khẩu bằng cách bấm Thêm.

Thêm mật khẩu thủ công


Sau khi bạn đã hoàn tất nhập mật khẩu, bạn có thể lựa chọn có giữ tệp văn bản không vì nó có thể có ích sau này cho bạn. Nhưng bảo đảm là lưu nó trong một nơi an toàn như khi bạn làm việc với bất kỳ mật khẩu nào của bạn, viết hoặc lưu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×