Nhập tài khoản Wunderlist của bạn vào Microsoft để thực hiện

Bạn có thể nhập dữ liệu tài khoản Wunderlist vào Microsoft To Do bằng công cụ nhập của chúng tôi. Để nhập các danh sách và tác vụ của bạn: 

 1. Đầu đến thiết đặt và chọn nhập.

  Menu nhập từ Wunderlist vào để thực hiện các thiết đặt với tùy chọn nhập được chọn

 2. Đăng nhập vào tài khoản Wunderlist của bạn.

  Lời nhắc đăng nhập để bắt đầu nhập với tùy chọn đăng nhập bằng email và mật khẩu hoặc với Facebook, Google hoặc Microsoft

 3. Sau khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn số lượng danh sách và nhiệm vụ sẽ được nhập từ tài khoản Wunderlist của bạn vàoMicrosoft To Do. Các bài tập và thành viên của danh sách chia sẻ sẽ không được nhập vào.

 4. Chọn nhập bắt đầu di chuyển danh sách và tác vụ của bạn qua từ Wunderlist đến Microsoft To Do.

 5. Khi đã nhập xong, bạn có thể xem tóm tắt về tất cả mọi thứ đã được nhập bằng cách chọn chi tiết khi được nhắc trong ứng dụng.

  Lời nhắc trong để thực hiện với tùy chọn để mở chi tiết của thao tác nhập Wunderlist đã hoàn thành

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem phần tóm tắt bất kỳ lúc nào bằng cách đầu đề đến thiết đặt và chọn tùy chọn Hiển thị tóm tắt nhập cuối cùng.
 

Để thực hiện cài đặt với tùy chọn Hiển thị tóm tắt nhập cuối cùng được chọn

Trong Microsoft To Do, nhiệm vụ con của bạn sẽ được nhập làm các bước và các thư mục của bạn dưới dạng nhóm danh sách. Chú thích hiện không được hỗ trợ trong Làm, vì vậy chúng tôi sẽ nhập chúng như một ghi chú. 

Vui lòng biết rằng dữ liệu của bạn trong Microsoft To Do sẽ không duy trì đồng bộ với tài khoản Wunderlist của bạn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Wunderlist sau khi nhập, bạn sẽ cần dùng một lần nữa để di chuyển các thay đổi mới nhất của mình sang Làm. 

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×