We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trả về nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định.

Cú pháp

NORM.INV(probability,mean,standard_dev)

Cú pháp hàm NORM.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

  • Mean     Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NORM.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc nếu xác suất >= 1, hàm NORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, hàm NORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu giá trị trung độ = 0 và độ lệch chuẩn = 1, thì hàm NORM.INV dùng phân bố chuẩn chuẩn hóa (xem NORMS.INV).

Với một giá trị xác suất đã cho, hàm NORM.INV tìm kiếm giá trị x sao cho NORM.DIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = probability. Vì vậy, độ chính xác của NORM.INV phụ thuộc vào độ chính xác của NORM.DIST.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,908789

Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn

40

Trung độ số học của phân bố

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORM.INV(A2,A3,A4)

Nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn cho các số hạng ở trên (42)

42,000002

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×