Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa (có một giá trị trung độ bằng không và độ lệch chuẩn là một).

Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

Cú pháp - Phân bố Chuẩn Chuẩn hóa

NORM.S.DIST(z,cumulative)

Cú pháp hàm NORM.S.DIST có các đối số sau đây:

  • Z     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó.

  • Cumulative     Bắt buộc. Lũy tích là một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, thì hàm NORMS.DIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất.

Chú thích

  • Nếu z không có dạng số, thì hàm NORM.S.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORM.S.DIST(1.333333,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích chuẩn tại 1,333333

0,908788726

=NORM.S.DIST(1.333333,FALSE)

Hàm phân bố xác suất chuẩn tại 1,333333

0,164010148

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×