Trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa (có một giá trị trung độ bằng không và độ lệch chuẩn là một).

Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

Cú pháp - Phân bố Chuẩn Chuẩn hóa

NORM.S.DIST(z,cumulative)

Cú pháp hàm NORM.S.DIST có các đối số sau đây:

  • Z     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó.

  • Cumulative     Bắt buộc. Lũy tích là một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, thì hàm NORMS.DIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất.

Chú thích

  • Nếu z không có dạng số, thì hàm NORM.S.DIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORM.S.DIST(1.333333,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích chuẩn tại 1,333333

0,908788726

=NORM.S.DIST(1.333333,FALSE)

Hàm phân bố xác suất chuẩn tại 1,333333

0,164010148

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×