You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

Cú pháp

NORM.S.INV(probability)

Cú pháp hàm NORM.S.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Chú thích

  • Nếu xác suất không có dạng số, hàm NORMS.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc nếu xác suất >= 1, hàm NORMS.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Với giá trị xác suất đã cho, hàm NORM.S.INV tìm kiếm giá trị z sao cho NORM.S.DIST(z,TRUE) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của NORM.INV phụ thuộc vào độ chính xác của NORM.S.DIST. Hàm NORM.S.INV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=NORM.S.INV(0.908789)

Nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa, với xác suất 0,908789

1,3333347

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×