Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

Cú pháp

NORM.S.INV(probability)

Cú pháp hàm NORM.S.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Chú thích

  • Nếu xác suất không có dạng số, hàm NORMS.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc nếu xác suất >= 1, hàm NORMS.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Với giá trị xác suất đã cho, hàm NORM.S.INV tìm kiếm giá trị z sao cho NORM.S.DIST(z,TRUE) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của NORM.INV phụ thuộc vào độ chính xác của NORM.S.DIST. Hàm NORM.S.INV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=NORM.S.INV(0.908789)

Nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa, với xác suất 0,908789

1,3333347

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×