NORMINV (Hàm NORMINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định.

Cú pháp

Hàm NORMINV (xác suất,có nghĩa là gì,độ lệch chuẩn)

Xác suất    là xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Có nghĩa    là trung bình số học của phân bố.

Độ lệch chuẩn    là độ lệch chuẩn của phân bố.

Ghi chú

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NORMINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc nếu xác suất > 1, NORMINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu mean = 0 và standard_dev = 1, thì hàm NORMINV dùng phân bố chuẩn hóa (xem NORMSINV).

Hàm NORMINV dùng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, thì hàm NORMINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, hàm NORMINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Có nghĩa là gì

StdDev

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,908789

40

1,5

=NORMINV([probability],[Mean],[StdDev])

Giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn cho các đối số đã xác định (42)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×