Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định.

Lưu ý:  Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm NORM.INV.

Cú pháp

NORMINV(probability,mean,standard_dev)

Cú pháp hàm NORMINV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

  • Mean     Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NORMINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu probability <= 0 hoặc xác suất >= 1, NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm NORMINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu mean = 0 và standard_dev = 1, thì hàm NORMINV dùng phân bố chuẩn hóa (xem NORMSINV).

Với một giá trị xác suất đã cho, hàm NORMINV tìm kiếm giá trị x sao cho NORMDIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = probability. Vì vậy, độ chính xác của hàm NORMINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm NORMDIST. Hàm NORMINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,908789

Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn

40

Trung độ số học của phân bố

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORMINV(A2,A3,A4)

Nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn cho các số hạng ở trên

42,000002

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×