NORMSDIST (Hàm NORMSDIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về hàm phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung độ bằng 0 (không) và độ lệch chuẩn là một. Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

Cú pháp

NORMSDIST (z)

Z    là giá trị mà bạn muốn phân bố.

Ghi chú

  • Nếu z không có dạng số, thì hàm NORMSDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=NORMSDIST(1.333333)

Hàm phân bố lũy tích chuẩn tại 1,333333 (0,908789)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×