Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

NORMSINV (Hàm NORMSINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

Cú pháp

NORMSINV (xác suất)

Xác suất    là xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Chú thích

  • Nếu xác suất không phải là số, hàm NORMSINV trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu xác suất < 0 hoặc nếu xác suất > 1, NORMSINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

NORMSINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, NORMSINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, NORMSINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Công thức

Mô tả ( kết quả)

=NORMSINV(0.908789)

Giá trị đảo của phân bố chuẩn lũy tích chuẩn, với xác suất 0,908789 (1.3333)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×