Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa. Phân bố có giá trị trung bình bằng không và độ lệch chuẩn là một.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm NORM.S.INV.

Cú pháp

NORMSINV(probability)

Cú pháp của hàm NORMSINV có các tham đối sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Một xác suất tương ứng với phân bố chuẩn.

Chú thích

  • Nếu Xác suất không có dạng số, hàm NORMSINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc xác suất >= 1, NORMSINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Với một Probability đã cho, hàm NORMSINV tìm kiếm giá trị z sao cho NORMSDIST(z) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của hàm NORMSINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm NORMSDIST. Hàm NORMSINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORMSINV(0.9088)

Nghịch đảo của phân bố lũy tích chuẩn chuẩn hóa, với xác suất 0,9088.

1,3334

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×