NOT (Hàm NOT)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đảo nghịch giá trị của đối số của nó. Dùng hàm NOT khi bạn muốn bảo đảm một giá trị không bằng một giá trị cụ thể.

Cú pháp

Không (lô-gic)

Lô-gic    là một giá trị hoặc biểu thức có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Chú thích

Nếu lô-gic là FALSE, hàm NOT trả về Yes; Nếu lô-gic là TRUE, hàm NOT trả về không.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=NOT(FALSE)

Nghịch đảo của FALSE (có)

=NOT(1+1=2)

Nghịch đảo của phương trình đánh giá là TRUE (không)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×