Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm NPER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số kỳ của một khoản đầu tư trên cơ sở các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất không đổi.

Cú pháp

NPER(rate,pmt,pv,[fv],[type])

Để biết mô tả đầy đủ về các đối số của hàm NPER và biết thêm thông tin về các hàm niên kim, hãy xem PV.

Cú pháp hàm NPER có các đối số sau đây:

  • Rate    Bắt buộc. Lãi suất theo kỳ hạn.

  • Pmt    Bắt buộc. Khoản thanh toán cho mỗi kỳ; khoản này không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt có chứa tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác.

  • Pv    Bắt buộc. Giá trị hiện tại, hoặc số tiền trả một lần hiện tại đáng giá ngang với một chuỗi các khoản thanh toán tương lai.

  • Fv    Tùy chọn. Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn thu được sau khi thực hiện khoản thanh toán cuối cùng. Nếu fv được bỏ qua, thì nó được giả định là 0 (ví dụ, giá trị tương lai của khoản vay là 0).

  • Type    Tùy chọn. Số 0 hoặc 1 chỉ rõ thời điểm thanh toán đến hạn.

Đặt loại bằng với

Nếu thanh toán đến hạn

0 hoặc bỏ qua

Ở cuối chu kỳ

1

Ở cuối chu kỳ

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,12

Lãi suất hàng năm

-100

Khoản thanh toán cho mỗi kỳ

-1000

Giá trị hiện tại

10000

Giá trị tương lai

1

Thanh toán đến hạn ở đầu kỳ (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả Trực tiếp

=NPER(A2/12, A3, A4, A5, 1)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên

59,6738657

=NPER(A2/12, A3, A4, A5)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên, trừ các khoản thanh toán được thực hiện lúc đầu kỳ

60,0821229

=NPER(A2/12, A3, A4)

Số kỳ của khoản đầu tư với các số hạng ở trên, trừ khi giá trị tương lai bằng 0

-9,57859404

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×