Outlook, Access và Publisher bị thiếu sau khi sử dụng nút phục hồi

Nếu bạn sử dụng nút phục hồi cho PC để đặt lại PC về cấu hình ban đầu của nhà sản xuất thì hai điều kiện sau đây sẽ có thể xảy ra trong Office sau khi bạn đặt lại:

  • Office nhắc bạn kích hoạt bằng cách hiển thị cửa sổ Hãy bắt đầu kèm theo các tùy chọn Dùng thử, Mua hoặc Kích hoạt Office.

  • Có thể sẽ thiếu một số ứng dụng Office, như Outlook, Publisher hoặc Access

Để kích hoạt lại Office và cài đặt lại bất kỳ ứng dụng Office nào bị thiếu nào, vui lòng cài đặt lại Office như được mô tả trong tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 hoặc Office 2019 trên PC hoặc máy Mac. Khi cài đặt xong Office, Office sẽ được kích hoạt và mọi ứng dụng bị thiếu sẽ được khôi phục.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×