Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Outlook bổ trợ này và bổ trợ COM là những chương trình chạy bên trong Outlook và thực hiện những hành động Outlook không cung cấp. Ví dụ: nếu bạn sử dụng dịch vụ quản lý mật khẩu hoặc dịch vụ cuộc họp trực tuyến, bao gồm Skype, bạn có thể có một Outlook trợ giúp bạn.

Vì phần bổ trợ là các chương trình riêng biệt nên đôi khi Outlook bổ trợ COM có thể gặp phải các sự cố làm chậm phần còn lại của Outlook. Những sự cố này có thể là do độ trễ của các sự kiện, chẳng hạn như chuyển đổi giữa các thư mục Outlook, thư đến của email mới, mở mục Lịch, v.v.

Khi phát sinh vấn đề như vậy, Outlook sẽ thực hiện một trong hai hành động:

  • Tắt tự động phần bổ trợ. Khi điều này xảy ra, Outlook sẽ hiển thị cảnh báo trong thanh thông
    báo Tắt Bổ trợ

  • Hoặc nếu phần bổ trợ luôn được người dùng bật thì Outlook sẽ hiển thị lý do bạn đánh dấu phần bổ trợ là không tốt trong thông báo cảnh báo và yêu cầu bạn cho phép tắt phần bổ trợ khi chọn Xem thêm chi
    tiết Sự cố về Bổ trợ

Khắc phục Outlook thông báo phần bổ trợ không tốt

Tất cả các phần bổ trợ COM không tốt đều được liệt kê trong hộp thoại Tệp -> Bổ trợ COM chậm và Bị vô hiệu hóa. Mục này sẽ hiển thị thời gian trì hoãn trung bình bên cạnh mỗi phần bổ trợ không tốt. Bạn cũng có thể đến hộp thoại khi bấm vào Xem Phần bổ trợ Bị vô hiệu hóa hoặc Xem Thêm Chi tiết từ thông báo bật lên. 

1. Trong trường hợp phần bổ trợ COM không tốt được bạn tự động tắt bởi Outlook hoặc vô hiệu hóa, hộp thoại sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn 'Luôn bật phần bổ trợ này'.

2. Nếu phần bổ trợ COM không tốt nằm trong Danh sách luôn bật, phần bổ trợ này cho phép bạn chọn từ một trong các tùy chọn sau

  • Luôn giám sát phần bổ trợ này

  • Không giám sát phần bổ trợ trong 7 ngày tiếp theo

  • Không giám sát phần bổ trợ này trong 30 ngày tiếp theo

  • Tắt phần bổ trợ này

Tắt Outlook bổ trợ

Outlook bổ trợ phục hồi phần mềm

Đối với một số kịch bản (hoặc sự kiện), Outlook không tự động tắt phần bổ trợ không tốt nhưng có phương pháp được làm mềm hơn khi hiển thị thông báo sau đây và cung cấp tùy chọn để tắt trong trường hợp bạn muốn tự tắt phần bổ trợ.

Bạn có thể tắt phần bổ trợ từ Thanh Thông tin.

Khắc phục Outlook cố về phần bổ trợ

Nếu có kết Outlook thấy sự cố với phần bổ trợ, bạn có thể gỡ cài đặt và cài đặt lại phần bổ trợ. Nếu điều đó không giải quyết được sự cố, hãy liên hệ với công ty đã cung cấp phần bổ trợ. Đối với hầu hết các phần bổ trợ, bạn có thể tìm thấy công ty cung cấp phần bổ trợ bằng cách chọn Tệp > bổ trợ. Nhà cung cấp phần bổ trợ được liệt kê trong cột nhà cung cấp. Chọn phần bổ trợ để hiển thị thông tin bổ sung về phần bổ trợ trong ngăn bên phải

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×