Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Outlook một số tùy chọn mà bạn có thể kiểm soát để ảnh hưởng đến nội dung của email bạn gửi và nhận. Ví dụ: bạn có thể kiểm soát cách bạn sao chép và dán nội dung vào thư email, việc Outlook có sử dụng Tự động Hoàn tất khi bạn nhập, định dạng bảng và tô bóng trường hay không. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn này bằng cách chọn Tệp > chọn

Để xem các tùy chọn này trong Microsoft Outlook, trong email, hãy bấm vào Tệp >Tùy chọn > Tùy chọn Trình soạn > thảo Thư >nâng cao.

Thao tác gõ thay thế văn bản đã chọn     Chọn tùy chọn này để xóa văn bản đã chọn khi bạn bắt đầu gõ. Nếu bạn xóa hộp kiểm này, Microsoft Office Outlook sẽ chèn văn bản mới ở trước văn bản đã chọn và không xóa văn bản đã chọn.

Khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ     Chọn tùy chọn này để chọn toàn bộ các từ khi bạn chọn một phần của một từ và một phần của từ tiếp theo. Việc bật tùy chọn này cũng khiến Outlook chọn một từ và khoảng trắng theo sau từ đó khi bạn bấm đúp vào một từ.

Cho phép kéo và thả văn bản     Chọn tùy chọn này để có thể để di chuyển hoặc sao chép văn bản đã chọn bằng cách kéo văn bản. Để di chuyển văn bản, hãy chọn văn bản, rồi kéo nó đến vị trí mới. Để sao chép văn bản, hãy chọn văn bản, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo vùng chọn đến vị trí mới.

Sử dụng CTRL + Bấm để truy nhập siêu kết nối     Chọn tùy chọn này để chỉnh sửa văn bản của siêu kết nối dễ dàng hơn. Khi bật tùy chọn này, bạn phải nhấn CTRL trong khi bấm vào kết nối để truy nhập kết nối. Khi tắt tùy chọn này, việc bấm vào kết nối sẽ khiến Outlook đi đến đích của kết nối, vốn làm cho việc sửa văn bản của kết nối khó khăn hơn.

Tự động tạo bức vẽ khi chèn Hình tự động     Chọn tùy chọn này để đặt bức vẽ quanh đối tượng vẽ hoặc vẽ tay và viết tay khi bạn chèn chúng vào email. Bức vẽ có thể giúp bạn sắp xếp các đối tượng vẽ và ảnh, đồng thời di chuyển chúng dưới dạng một khối.

Sử dụng chọn đoạn thông minh     Chọn tùy chọn này để chọn dấu phân đoạn khi bạn chọn toàn bộ một đoạn văn. Nếu bạn bao gồm dấu phân đoạn khi cắt và dán một đoạn văn, thì bạn sẽ không để trống một đoạn văn và định dạng của bạn sẽ tự động giữ nguyên trong đoạn văn.

Sử dụng con trỏ thông minh     Chọn tùy chọn này để chỉ định việc con trỏ sẽ di chuyển khi bạn cuộn lên hoặc xuống. Khi bạn nhấn phím MŨI TÊN TRÁI, MŨI TÊN PHẢI, MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG sau khi cuộn, con trỏ sẽ phản hồi ở trang hiện tại trong chế độ xem, chứ không phải ở vị trí trước đó.

Sử dụng phím Insert để điều khiển phương thức gõ đè     Chọn tùy chọn này để bật hoặc tắt Phương thức gõ đè bằng cách nhấn INSERT.

 • Sử dụng Phương thức gõ đè     Chọn tùy chọn này để thay thế văn bản hiện có khi bạn gõ, mỗi ký tự một lần. Nếu Sử dụng phím Insert để điều khiển phương thức gõ đè được chọn, thì bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bằng cách nhấn INSERT.

Thêm dấu ngoặc kép khi đánh số bằng bảng chữ cái tiếng Do Thái     Chọn tùy chọn này để thêm dấu ngoặc kép (") khi đánh số.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu tiếng Do Thái được bật để chỉnh sửa văn bản.

Nhắc cập nhật kiểu     Chọn tùy chọn này để được nhắc khi bạn trực tiếp sửa đổi văn bản có áp dụng một kiểu và sau đó bạn áp dụng lại kiểu đó cho văn bản đã thay đổi. Khi được nhắc, bạn có thể cập nhật kiểu dựa trên những thay đổi gần đây hoặc áp dụng lại định dạng của kiểu.

Sử dụng kiểu Chuẩn cho danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số     Chọn tùy chọn này để tạo kiểu danh sách dựa trên kiểu đoạn văn Chuẩn thay vì kiểu Danh sách Đoạn văn.

Theo dõi định dạng     Chọn tùy chọn này để theo dõi định dạng của bạn khi bạn gõ. Điều này giúp bạn dễ dàng áp dụng cùng một định dạng ở vị trí khác. Tùy chọn này phải được bật trước khi bạn có thể sử dụng lệnh Chọn Văn bản có Định dạng Tương tự trên menu lối tắt xuất hiện nếu bạn bấm chuột phải vào văn bản đã chọn. Để hiển thị danh sách định dạng bạn đã sử dụng, hãy bấm vào lệnh Tùy chọn trên ngăn Kiểu, rồi chọn các hộp kiểm Định dạng mức đoạn văn,Định dạng phông chữ và Định dạng dấu đầu dòng đánh số.

 • Đánh dấu sự không nhất quán về định dạng     Chọn tùy chọn này để đánh dấu định dạng bằng một đường gạch dưới màu lam gẫy khi định dạng tương tự, nhưng không hoàn toàn giống, như định dạng khác trong email của bạn. Để sử dụng tùy chọn này, bạn cũng phải chọn hộp kiểm Theo dõi định dạng.

Cập nhật kiểu để phù hợp với lựa chọn     Nếu bạn thay đổi một kiểu, hãy chọn tùy chọn này để cập nhật kiểu sao cho phù hợp với thay đổi của bạn.

Cho phép bấm và nhập     Chọn tùy chọn này để chèn văn bản, đồ họa, bảng hoặc các mục khác vào khu vực trống của email bằng cách bấm đúp vào khu vực trống. Tính năng Bấm và Nhập tự động chèn đoạn văn và áp dụng căn chỉnh cần thiết để xác định vị trí mục nơi bạn đã bấm đúp. Tính năng này chỉ sẵn dùng trong chế độ xem Bố trí In và chế độ xem theo Bố trí Web.

 • Kiểu đoạn văn mặc định Chọn kiểu được áp dụng cho văn bản khi bạn sử dụng bấm và gõ.

Hiển thị các đề xuất Tự động Hoàn tất     Chọn tùy chọn này để Outlook đề xuất từ được sử dụng thường xuyên nhất khi bạn nhập. Sau đó, bạn có thể nhấn Enter và Outlook động hoàn tất việc nhập từ đó.

Ảnh chụp màn hình không tự động siêu kết nối     Tùy chọn này Outlook chèn siêu kết nối khi bạn dán ảnh chụp màn hình vào thư email của mình.

Sử dụng kiểm tra trình tự     Chọn tùy chọn này để xác nhận việc ký tự mới gõ có xuất hiện theo đúng trình tự để được dùng làm dấu thanh điệu, dấu phụ hay không, hoặc nguyên âm có được đặt ở trên, dưới, trước hay sau phụ âm kèm theo hay không.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ chữ viết phức tạp được bật để sửa văn bản. Chọn tùy chọn này để thay thế ký tự đã nhập trước đó bằng ký tự mới nhập nếu hai ký tự không thể cùng tồn tại trong cùng một cụm văn bản.

Phông chữ châu Á cũng áp dụng cho văn bản Latin     Chọn tùy chọn này để thay đổi các ký tự Latin thành phông chữ châu Á đã chọn khi bạn áp dụng phông chữ châu Á cho văn bản đã chọn. Bỏ chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn ký tự Latin vẫn ở trong phông chữ Latin trong khi bạn áp dụng phông chữ châu Á cho phần còn lại của email.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản.

Tự động chuyển đổi bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh     Chọn tùy chọn này để thay đổi ngôn ngữ bàn phím và phông chữ dựa trên ngôn ngữ của văn bản nơi con chạy đang đặt. Nếu bạn xóa tùy chọn này, thì chỉ có phông bị thay đổi.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Sử dụng chế độ IME thừa tự để bật chế độ Gõ đè     Chọn tùy chọn này để cho phép các ký tự mà bạn gõ thay thế ký tự hiện có (gõ đè) trong khi bạn đang dùng một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu (IME) trên máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows XP. Nếu Outlook được cài đặt trên máy tính chạy Windows Vista, thì tùy chọn này không xuất hiện vì chế độ Gõ đè được hỗ trợ tự động.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Kích hoạt Điều khiển IME     Chọn tùy chọn này để khởi động Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu (IME). Bỏ chọn hộp kiểm này để ngừng IME.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

IME TrueInline     Chọn tùy chọn này để sử dụng giao diện ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính đang bật IME.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Thiết đặt IME     Bấm để mở hộp thoại Thuộc tính cho Tên IME. Dùng hộp thoại này để đặt hoặc thay đổi văn bản, bàn phím, chuyển đổi ký tự và các tùy chọn khác cho IME hiện hoạt.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Trong cùng một email     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung vào cùng các email mà bạn đã sao chép nội dung. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)      Tùy chọn này giữ lại các kiểu ký tự và định dạng trực tiếp được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, in nghiêng hay định dạng khác mà không được bao gồm trong kiểu đoạn văn.

 • Phối Định dạng     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem như điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các email     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ email khác trong Outlook. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Mọi định nghĩa kiểu liên kết với văn bản đã sao chép đều được sao chép vào email đích.

 • Phối Định dạng     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các email khi xung đột định nghĩa kiểu     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ email khác trong Outlook và kiểu được gán cho văn bản đã sao chép có định nghĩa khác trong email nơi văn bản được dán. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn     Tùy chọn này giữ lại diện mạo của văn bản đã sao chép bằng cách gán kiểu Thông thường cho văn bản đã dán và áp dụng định dạng trực tiếp. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, in nghiêng hay định dạng khác để làm cho giống với định nghĩa kiểu của văn bản đã sao chép.

 • Sử dụng Kiểu Đích (mặc định)     Tùy chọn này giữ lại tên kiểu được liên kết với văn bản đã sao chép nhưng sử dụng định nghĩa kiểu của email ở nơi văn bản được dán. Ví dụ: bạn sao chép văn bản Đầu đề 1 từ email này sang email khác. Trong một email, Đầu đề 1 được xác định là Arial đậm, 14 điểm và trong email nơi bạn dán văn bản, Đầu đề 1 được xác định là Cambria đậm, 16 điểm. Khi bạn sử dụng tùy chọn Sử dụng Kiểu Đích, văn bản đã dán sẽ sử dụng kiểu Đầu đề 1, Cambria đậm, 16 điểm.

 • Phối Định dạng     Tùy chọn loại bỏ định nghĩa kiểu và hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản có định nghĩa kiểu trong email nơi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán từ chương trình khác     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ chương trình khác. Trong danh sách thả xuống, hãy chọn một trong các mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng của văn bản đã sao chép.

 • Phối Định dạng     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi đặc điểm định dạng trực tiếp của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Chèn/dán ảnh dưới dạng     Tùy chọn này hiển thị Outlook chèn ảnh liên quan đến văn bản trong email của bạn. Bạn có thể chèn ảnh trong dòng với văn bản, cho phép ảnh di chuyển cùng với văn bản hoặc ngắt dòng văn bản xung quanh, phía trước hoặc sau hình ảnh. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Cùng dòng với văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa vào đoạn văn giống như văn bản. Tùy chọn này được sử dụng theo mặc định. Đồ họa sẽ di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản. Bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí giống như cách bạn kéo văn bản.

 • Hình vuông     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh các cạnh của một hình vuông bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Bám sát     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh đồ họa theo hình dạng không đều xung quanh ảnh thực tế. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Sau văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa, sao cho đồ họa trôi nổi trên tầng của riêng nó ở phía sau văn bản. Không có viền bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Trước văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa, sao cho đồ họa trôi nổi trên tầng của riêng nó ở phía trước văn bản. Không có viền bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Xuyên qua     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh đồ họa, bao gồm việc lấp đầy khoảng trống được tạo bởi hình dạng lõm, chẳng hạn như hình trăng khuyết. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Trên cùng và dưới cùng     Tùy chọn này ngăn văn bản ngắt dòng ở hai bên của đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

Giữ dấu đầu dòng và số khi dán văn bản có tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản     Chọn tùy chọn này để chuyển đổi số và dấu đầu dòng thành ký hiệu văn bản.

Sử dụng phím Insert để dán     Chọn tùy chọn này để sử dụng phím INSERT để chèn nội dung Office Bảng tạm vào thư email.

Nút Hiện Tùy chọn Dán khi dán nội dung     Chọn tùy chọn này để hiển thị nút Tùy chọn Dán khi bạn dán nội dung. Bạn có thể sử dụng nút Tùy chọn Dán để ghi đè hoặc sửa đổi các thiết đặt mà bạn thực hiện trong phần này của hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo.

Sử dụng cắt và dán thông minh     Chọn tùy chọn này để tự động điều chỉnh định dạng khi bạn dán văn bản. Sau khi chọn hộp kiểm này, bạn có thể bấm vào Cài đặt đặt tùy chọn bổ sung để dán.

 • Thiết đặt     Bấm vào đây để mở hộp thoại Thiết đặt. Sử dụng hộp thoại này để chỉ định hành vi mặc định khi phối, cắt và dán văn bản. Bạn có thể ghi đè hành vi mặc định bằng cách sử dụng nút Tùy chọn Dán xuất hiện khi bạn dán nội dung từ Bảng tạm vào email của mình. Nút này chỉ sẵn dùng khi bật tùy chọn Sử dụng cắt và dán thông minh.

  • Tự động điều chỉnh giãn cách câu và từ     Chọn tùy chọn này để loại bỏ các khoảng cách dư thừa khi xóa văn bản hoặc thêm khoảng cách cần thiết khi dán văn bản từ bảng tạm.

  • Điều chỉnh giãn cách đoạn văn khi dán     Chọn tùy chọn này để ngăn việc tạo các đoạn văn trống và ngăn việc giãn cách đoạn văn không nhất quán.

  • Điều chỉnh định dạng bảng và căn chỉnh khi dán     Chọn tùy chọn này để kiểm soát định dạng và căn chỉnh của bảng. Khi bật tùy chọn này, các ô đơn được dán dưới dạng văn bản, các phần của bảng được dán dưới dạng hàng vào bảng hiện có (chứ không phải dưới dạng bảng lồng nhau), và khi bạn thêm một bảng vào bảng hiện có, thì bảng đã dán sẽ được điều chỉnh để khớp với bảng hiện có.

  • Hành vi kiểu thông minh     Chọn tùy chọn này không có tác dụng. Để tinh chỉnh hành vi của kiểu khi dán nội dung, hãy sử dụng tùy chọn Dán trong mục Cắt, sao chép và dán của tùy chọn Nâng cao.

  • Phối định dạng khi dán từ Microsoft Office PowerPoint     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi bạn dán nội dung từ bản trình bày PowerPoint. Khi bật tùy chọn này, định dạng của văn bản hoặc bảng xung quanh sẽ được áp dụng cho văn bản đã dán, dấu đầu dòng, số hoặc kiểu danh sách đã dùng gần đây nhất sẽ được áp dụng cho danh sách đã dán, và diện mạo của các mục như bảng, siêu kết nối, ảnh, đối tượng OLE và hình sẽ được giữ nguyên từ nguồn trong PowerPoint.

  • Điều chỉnh định dạng khi dán từ Microsoft Office Excel     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi dán dữ liệu từ Excel. Khi bật tùy chọn này, dữ liệu đã dán sẽ được đặt trong bảng và các biểu đồ sẽ được dán dưới dạng ảnh chứ không phải dưới dạng OLE tượng khác.

  • Phối các danh sách đã dán với các danh sách xung quanh     Chọn tùy chọn này nhằm định dạng các mục danh sách để phù hợp với danh sách xung quanh khi bạn dán các mục vào danh sách.

Hiển thị văn bản được ngắt dòng trong cửa sổ tài liệu     Chọn tùy chọn này để ngắt dòng văn bản theo cửa sổ có chứa email để dễ đọc hơn trên màn hình.

Hiển thị chỗ dành sẵn cho ảnh     Chọn tùy chọn này để hiển thị một hộp trống tại vị trí của mỗi ảnh trong email của bạn. Tùy chọn này giúp tăng tốc quá trình cuộn qua email có chứa số lượng ảnh lớn.

Hiển thị bản vẽ và hộp văn bản trên màn hình     Chọn tùy chọn này để hiển thị các đối tượng được tạo bằng công cụ vẽ của Outlook trong chế độ xem Bố trí In hoặc chế độ xem theo Bố trí Web. Bỏ chọn hộp kiểm này để ẩn các bản vẽ và có thể tăng tốc độ hiển thị email có chứa nhiều bản vẽ. Các bản vẽ sẽ được in ngay cả khi bạn bỏ chọn hộp kiểm này.

Hiện ký tự điều khiển     Chọn tùy chọn này để hiển thị các ký tự điều khiển từ phải sang trái.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

Hiển thị thẻ đánh dấu     Chọn tùy chọn này để hiển thị thẻ đánh dấu trên màn hình. Nếu bạn gán thẻ đánh dấu cho một mục thì mục đã đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông ([...]). Nếu bạn gán thẻ đánh dấu cho một vị trí, thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện dưới dạng thanh hình I. Dấu ngoặc vuông và dầm I không xuất hiện trong email được in.

Hiển thị mã trường thay vì giá trị của chúng     Chọn tùy chọn này để hiển thị mã trường thay vì kết quả trường trong email của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhìn thấy { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } thay vì Ngày 4 tháng 2 năm 2008. Bỏ chọn hộp kiểm này để xem kết quả trường.

Bất kể có thiết đặt này hay không, bạn luôn có thể chuyển đổi giữa việc hiển thị mã trường và kết quả của mã trường bằng cách nhấn ALT+F9.

Tạo bóng trường     Tùy chọn này hiển thị trường có được tô bóng hay không và có được tô màu hay không. Trong danh sách, chọn Luôn luôn hoặcKhi Đã chọn để tô bóng cho trường của bạn. Chọn Không bao giờ tắt tạo bóng trường. Các trường có bóng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận dạng trường. Phần tạo bóng sẽ xuất hiện trên màn hình nhưng không xuất hiện trong email được in.

Chữ số     Tùy chọn này xác định cách chữ số sẽ xuất hiện trong email. Chọn một mục từ danh sách.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ Ả Rập được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Tiếng Ả Rập Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo định dạng quen thuộc với người nói tiếng Anh và các ngôn ngữ châu Âu khác.

 • Tiếng Hindi Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo định dạng quen thuộc với người nói tiếng Ả Rập và Hindi.

 • Ngữ cảnh Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

 • Hệ thống Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo thiết đặt khu vực trong Panel Điều khiển.

Tên tháng     Tùy chọn này xác định cách hiển thị tên tháng theo công lịch (lịch Gregorius) ở văn bản tiếng Ả Rập. Chọn một mục từ danh sách.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ Ả Rập được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Tiếng Ả Rập Chọn tùy chọn này để sử dụng tên tháng bản ngữ trong tiếng Ả Rập.

 • Phiên âm tiếng Anh Chọn tùy chọn này để đánh vần tên tháng công lịch (lịch Gregorius) khi phát âm tiếng Anh bằng văn bản tiếng Ả Rập.

 • Phiên âm tiếng Pháp Chọn tùy chọn này để đánh vần tên tháng công lịch (lịch Gregorius) khi phát âm tiếng Pháp bằng văn bản tiếng Ả Rập.

Dấu phụ     Tùy chọn này hiển thị các ký hiệu trong email.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ sử dụng dấu phụ được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Sử dụng màu này cho dấu phụ Chọn tùy chọn này để chỉ định màu sẽ hiển thị tất cả các kết quả phụ, bất kể màu của các số phụ trong email ban đầu. Trong danh sách, hãy chọn một màu.

Chế độ xem tài liệu     Tùy chọn này chỉ định hướng văn bản cho email mới.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

 • Phải-qua-trái Chọn tùy chọn này để bố trí email từ phải sang trái. Ví dụ: đoạn văn bắt đầu ở phía bên phải của email với văn bản chuyển sang bên trái.

 • Từ-trái-sang-phải Chọn tùy chọn này để bố trí email từ trái sang phải. Ví dụ: đoạn văn bắt đầu ở phía bên trái của email với văn bản chuyển sang bên phải.

Thay thế Phông chữ     Bấm vào đây để mở hộp thoại Thay thế Phông chữ. Dùng tùy chọn này để xác định liệu email hiện hoạt có sử dụng bất kỳ phông chữ nào không sẵn dùng trên máy tính của bạn không. Nếu email sử dụng phông chữ không có trên máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng hộp thoại để chỉ định phông chữ thay thế.

Bung rộng tất cả các đầu đề khi mở tài liệu     Chọn tùy chọn này để tự động bung rộng bất kỳ đầu đề đã thu gọn nào khi bạn mở tài liệu.

Hiện số đo theo đơn vị     Chọn đơn vị đo mà bạn muốn dùng cho thước ngang và cho các số đo mà bạn nhập vào hộp thoại.

Hiện số đo theo độ rộng ký tự     Chọn tùy chọn này để dùng độ rộng ký tự làm cơ sở căn chỉnh văn bản, chẳng hạn như trong thước đứng và ngang.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản.

Hiện điểm ảnh cho tính năng HTML     Chọn tùy chọn này để sử dụng điểm ảnh làm đơn vị đo mặc định trong hộp thoại có liên quan đến tính năng HTML.

Hiển thị phím tắt trong Mốc màn hình     Chọn tùy chọn này để hiển thị các phím tắt trong Mốc màn hình.

Hiển thị thước dọc trong chế độ xem Bố trí In     Chọn tùy chọn này để hiển thị thước đứng ở cạnh của cửa sổ email. Đảm bảo rằng bạn cũng chọn hộp kiểm Thước trong nhóm Hiển thị/Ẩn trên tab Xem của Dải băng, là một phần của dải Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 • Hiển thị thước bên phải trong chế độ xem Bố trí In Chọn tùy chọn này để hiển thị thước đứng ở cạnh bên phải của cửa sổ email.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

Tối ưu hóa định vị ký tự cho bố trí chứ không phải là khả năng đọc      Chọn tùy chọn này để hiển thị định vị ký tự chính xác, như sẽ xuất hiện trong email được in liên quan đến khối văn bản. Giãn cách giữa các ký tự có thể bị méo khi bật tùy chọn này. Để dễ đọc nhất trên màn hình, hãy tắt tùy chọn này.

Tắt tăng tốc đồ họa phần cứng      Chọn tùy chọn này để ngăn hệ thống của bạn sử dụng tăng tốc đồ họa phần cứng.

Cập nhật nội dung tài liệu khi kéo      Chọn tùy chọn này để ngăn hệ thống của bạn thay đổi nội dung tài liệu khi bạn kéo một đối tượng có ngắt dòng văn bản.

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn có trong Outlook 2010.

Sử dụng định vị điểm ảnh phụ để làm mượt phông chữ trên màn hình      Định vị điểm ảnh phụ có thể cải thiện độ phân giải rõ ràng của phông chữ được hiển thị Outlook. Chọn tùy chọn này để bật định vị điểm ảnh phụ.

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn có trong Outlook 2010.

Hiển thị các nút bật lên để thêm hàng và cột trong bảng      Chọn tùy chọn này để bật tính năng nút bật lên, cho phép bạn chọn nhanh số hàng và cột trong bảng.

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn có trong Outlook 2010 và Outlook 2013.

Để xem các tùy chọn này trong Outlook, trong thư email, bấm vào nút Office rồi bấm vào Tùy chọn Trình soạn thảo > Nâng cao.

Thao tác gõ thay thế văn bản đã chọn     Chọn tùy chọn này để xóa văn bản đã chọn khi bạn bắt đầu gõ. Nếu bạn xóa hộp kiểm này, Microsoft Office Outlook sẽ chèn văn bản mới ở trước văn bản đã chọn và không xóa văn bản đã chọn.

Khi chọn, tự động chọn toàn bộ từ     Chọn tùy chọn này để chọn toàn bộ các từ khi bạn chọn một phần của một từ và một phần của từ tiếp theo. Việc bật tùy chọn này cũng khiến Outlook chọn một từ và khoảng trắng theo sau từ đó khi bạn bấm đúp vào một từ.

Cho phép kéo và thả văn bản     Chọn tùy chọn này để có thể để di chuyển hoặc sao chép văn bản đã chọn bằng cách kéo văn bản. Để di chuyển văn bản, hãy chọn văn bản, rồi kéo nó đến vị trí mới. Để sao chép văn bản, hãy chọn văn bản, rồi nhấn giữ CTRL trong khi bạn kéo vùng chọn đến vị trí mới.

Sử dụng CTRL + Bấm để truy nhập siêu kết nối     Chọn tùy chọn này để chỉnh sửa văn bản của siêu kết nối dễ dàng hơn. Khi bật tùy chọn này, bạn phải nhấn CTRL trong khi bấm vào kết nối để truy nhập kết nối. Khi tắt tùy chọn này, việc bấm vào kết nối sẽ khiến Outlook đi đến đích của kết nối, vốn làm cho việc sửa văn bản của kết nối khó khăn hơn.

Tự động tạo bức vẽ khi chèn Hình tự động     Chọn tùy chọn này để đặt bức vẽ quanh đối tượng vẽ hoặc vẽ tay và viết tay khi bạn chèn chúng vào email. Bức vẽ có thể giúp bạn sắp xếp các đối tượng vẽ và ảnh, đồng thời di chuyển chúng dưới dạng một khối.

Sử dụng chọn đoạn thông minh     Chọn tùy chọn này để chọn dấu phân đoạn khi bạn chọn toàn bộ một đoạn văn. Nếu bạn bao gồm dấu phân đoạn khi cắt và dán một đoạn văn, thì bạn sẽ không để trống một đoạn văn và định dạng của bạn sẽ tự động giữ nguyên trong đoạn văn.

Sử dụng con trỏ thông minh     Chọn tùy chọn này để chỉ định việc con trỏ sẽ di chuyển khi bạn cuộn lên hoặc xuống. Khi bạn nhấn phím MŨI TÊN TRÁI, MŨI TÊN PHẢI, MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG sau khi cuộn, con trỏ sẽ phản hồi ở trang hiện tại trong chế độ xem, chứ không phải ở vị trí trước đó.

Sử dụng phím Insert để điều khiển phương thức gõ đè     Chọn tùy chọn này để bật hoặc tắt Phương thức gõ đè bằng cách nhấn INSERT.

 • Sử dụng Phương thức gõ đè     Chọn tùy chọn này để thay thế văn bản hiện có khi bạn gõ, mỗi ký tự một lần. Nếu Sử dụng phím Insert để điều khiển phương thức gõ đè được chọn, thì bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn này bằng cách nhấn INSERT.

Thêm dấu ngoặc kép khi đánh số bằng bảng chữ cái tiếng Do Thái     Chọn tùy chọn này để thêm dấu ngoặc kép (") khi đánh số.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu tiếng Do Thái được bật để chỉnh sửa văn bản.

Nhắc cập nhật kiểu     Chọn tùy chọn này để được nhắc khi bạn trực tiếp sửa đổi văn bản có áp dụng một kiểu và sau đó bạn áp dụng lại kiểu đó cho văn bản đã thay đổi. Khi được nhắc, bạn có thể cập nhật kiểu dựa trên những thay đổi gần đây hoặc áp dụng lại định dạng của kiểu.

Sử dụng kiểu Chuẩn cho danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số     Chọn tùy chọn này để tạo kiểu danh sách dựa trên kiểu đoạn văn Chuẩn thay vì kiểu Danh sách Đoạn văn.

Theo dõi định dạng     Chọn tùy chọn này để theo dõi định dạng của bạn khi bạn gõ. Điều này giúp bạn dễ dàng áp dụng cùng một định dạng ở vị trí khác. Tùy chọn này phải được bật trước khi bạn có thể sử dụng lệnh Chọn Văn bản có Định dạng Tương tự trên menu lối tắt xuất hiện nếu bạn bấm chuột phải vào văn bản đã chọn. Để hiển thị danh sách định dạng bạn đã sử dụng, hãy bấm vào lệnh Tùy chọn trên ngăn Kiểu, rồi chọn các hộp kiểm Định dạng mức đoạn văn,Định dạng phông chữ và Định dạng dấu đầu dòng đánh số.

 • Đánh dấu sự không nhất quán về định dạng     Chọn tùy chọn này để đánh dấu định dạng bằng một đường gạch dưới màu lam gẫy khi định dạng tương tự, nhưng không hoàn toàn giống, như định dạng khác trong email của bạn. Để sử dụng tùy chọn này, bạn cũng phải chọn hộp kiểm Theo dõi định dạng.

Cho phép bấm và nhập     Chọn tùy chọn này để chèn văn bản, đồ họa, bảng hoặc các mục khác vào khu vực trống của email bằng cách bấm đúp vào khu vực trống. Tính năng Bấm và Nhập tự động chèn đoạn văn và áp dụng căn chỉnh cần thiết để xác định vị trí mục nơi bạn đã bấm đúp. Tính năng này chỉ sẵn dùng trong chế độ xem Bố trí In và chế độ xem theo Bố trí Web.

 • Kiểu đoạn văn mặc định Chọn kiểu được áp dụng cho văn bản khi bạn sử dụng bấm và gõ.

Sử dụng kiểm tra trình tự     Chọn tùy chọn này để xác nhận việc ký tự mới gõ có xuất hiện theo đúng trình tự để được dùng làm dấu thanh điệu, dấu phụ hay không, hoặc nguyên âm có được đặt ở trên, dưới, trước hay sau phụ âm kèm theo hay không.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ chữ viết phức tạp được bật để sửa văn bản. Gõ và thay thế Chọn tùy chọn này để thay thế ký tự đã nhập trước đó bằng ký tự mới nhập nếu hai ký tự không thể cùng tồn tại trong cùng một cụm văn bản.

Phông chữ châu Á cũng áp dụng cho văn bản Latin     Chọn tùy chọn này để thay đổi các ký tự Latin thành phông chữ châu Á đã chọn khi bạn áp dụng phông chữ châu Á cho văn bản đã chọn. Bỏ chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn ký tự Latin vẫn ở trong phông chữ Latin trong khi bạn áp dụng phông chữ châu Á cho phần còn lại của email.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản.

Tự động chuyển đổi bàn phím để khớp với ngôn ngữ của văn bản xung quanh     Chọn tùy chọn này để thay đổi ngôn ngữ bàn phím và phông chữ dựa trên ngôn ngữ của văn bản nơi con chạy đang đặt. Nếu bạn xóa tùy chọn này, thì chỉ có phông bị thay đổi.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Sử dụng chế độ IME thừa tự để bật chế độ Gõ đè     Chọn tùy chọn này để cho phép các ký tự mà bạn gõ thay thế ký tự hiện có (gõ đè) trong khi bạn đang dùng một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu (IME) trên máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows XP. Nếu Outlook được cài đặt trên máy tính chạy Windows Vista, thì tùy chọn này không xuất hiện vì chế độ Gõ đè được hỗ trợ tự động.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Kích hoạt Điều khiển IME     Chọn tùy chọn này để khởi động Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu (IME). Bỏ chọn hộp kiểm này để ngừng IME.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

IME TrueInline     Chọn tùy chọn này để sử dụng giao diện ngôn ngữ tự nhiên trên máy tính đang bật IME.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Thiết đặt IME     Bấm để mở hộp thoại Thuộc tính cho Tên IME. Dùng hộp thoại này để đặt hoặc thay đổi văn bản, bàn phím, chuyển đổi ký tự và các tùy chọn khác cho IME hiện hoạt.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản và một Trình soạn thảo Phương pháp Nhập liệu để gõ ký tự tiếng Đông Á được cài đặt.

Trong cùng một email     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung vào cùng các email mà bạn đã sao chép nội dung. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)      Tùy chọn này giữ lại các kiểu ký tự và định dạng trực tiếp được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, in nghiêng hay định dạng khác mà không được bao gồm trong kiểu đoạn văn.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem như điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các email     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ email khác trong Outlook. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng được áp dụng cho văn bản đã sao chép. Mọi định nghĩa kiểu liên kết với văn bản đã sao chép đều được sao chép vào email đích.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán giữa các email khi xung đột định nghĩa kiểu     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ email khác trong Outlook và kiểu được gán cho văn bản đã sao chép có định nghĩa khác trong email nơi văn bản được dán. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn     Tùy chọn này giữ lại diện mạo của văn bản đã sao chép bằng cách gán kiểu Thông thường cho văn bản đã dán và áp dụng định dạng trực tiếp. Định dạng trực tiếp bao gồm các đặc điểm như cỡ phông, in nghiêng hay định dạng khác để làm cho giống với định nghĩa kiểu của văn bản đã sao chép.

 • Sử dụng Kiểu Đích (mặc định)     Tùy chọn này giữ lại tên kiểu được liên kết với văn bản đã sao chép nhưng sử dụng định nghĩa kiểu của email ở nơi văn bản được dán. Ví dụ: bạn sao chép văn bản Đầu đề 1 từ email này sang email khác. Trong một email, Đầu đề 1 được xác định là Arial đậm, 14 điểm và trong email nơi bạn dán văn bản, Đầu đề 1 được xác định là Cambria đậm, 16 điểm. Khi bạn sử dụng tùy chọn Sử dụng Kiểu Đích, văn bản đã dán sẽ sử dụng kiểu Đầu đề 1, Cambria đậm, 16 điểm.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn loại bỏ định nghĩa kiểu và hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản có định nghĩa kiểu trong email nơi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Dán từ chương trình khác     Tùy chọn này hiển thị hành vi mặc định xảy ra khi bạn dán nội dung đã sao chép từ chương trình khác. Trong danh sách thả xuống, hãy chọn một trong các mục sau:

 • Giữ Định dạng Nguồn (Mặc định)     Tùy chọn này giữ lại định dạng của văn bản đã sao chép.

 • Khớp Định dạng Đích     Tùy chọn này loại bỏ hầu hết định dạng được áp dụng trực tiếp cho văn bản đã sao chép nhưng giữ lại định dạng được xem là điểm nhấn, chẳng hạn như đậm và nghiêng, khi chỉ được áp dụng cho một phần của vùng chọn. Văn bản sẽ thừa hưởng các đặc điểm kiểu của đoạn văn nơi dán. Văn bản cũng thừa hưởng mọi đặc điểm định dạng trực tiếp của văn bản nằm ngay trước con trỏ khi dán văn bản.

 • Chỉ Giữ Văn bản     Tùy chọn này bỏ tất cả định dạng và thành phần không phải văn bản, chẳng hạn như ảnh hoặc bảng. Văn bản sẽ có đặc điểm của kiểu đoạn văn ở vị trí nó được dán và có mọi định dạng trực tiếp hoặc thuộc tính kiểu ký tự của văn bản nằm ngay trước con chạy khi văn bản được dán. Các thành phần đồ họa sẽ được loại bỏ và bảng sẽ được chuyển đổi thành một chuỗi đoạn văn.

Chèn/dán ảnh dưới dạng     Tùy chọn này hiển thị Outlook chèn ảnh liên quan đến văn bản trong email của bạn. Bạn có thể chèn ảnh trong dòng với văn bản, cho phép ảnh di chuyển cùng với văn bản hoặc ngắt dòng văn bản xung quanh, phía trước hoặc sau hình ảnh. Trong danh sách thả xuống, chọn một trong những mục sau:

 • Cùng dòng với văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa vào đoạn văn giống như văn bản. Tùy chọn này được sử dụng theo mặc định. Đồ họa sẽ di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản. Bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí giống như cách bạn kéo văn bản.

 • Hình vuông     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh các cạnh của một hình vuông bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Bám sát     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh đồ họa theo hình dạng không đều xung quanh ảnh thực tế. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Sau văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa, sao cho đồ họa trôi nổi trên tầng của riêng nó ở phía sau văn bản. Không có viền bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Trước văn bản     Tùy chọn này chèn đồ họa, sao cho đồ họa trôi nổi trên tầng của riêng nó ở phía trước văn bản. Không có viền bao quanh đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Xuyên qua     Tùy chọn này ngắt dòng văn bản xung quanh đồ họa, bao gồm việc lấp đầy khoảng trống được tạo bởi hình dạng lõm, chẳng hạn như hình trăng khuyết. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

 • Trên cùng và dưới cùng     Tùy chọn này ngăn văn bản ngắt dòng ở hai bên của đồ họa. Đồ họa không di chuyển khi bạn thêm hoặc xóa văn bản, nhưng bạn có thể kéo đồ họa để đặt lại vị trí.

Giữ dấu đầu dòng và số khi dán văn bản có tùy chọn Chỉ Giữ Văn bản     Chọn tùy chọn này để chuyển đổi số và dấu đầu dòng thành ký hiệu văn bản.

Sử dụng phím Insert để dán     Chọn tùy chọn này để sử dụng phím INSERT để chèn nội dung của Office Clipboard vào email.

Hiện nút Tùy chọn Dán     Chọn tùy chọn này để hiển thị nút Tùy chọn Dán khi bạn dán nội dung. Bạn có thể sử dụng nút Tùy chọn Dán để ghi đè hoặc sửa đổi các thiết đặt mà bạn thực hiện trong phần này của hộp thoại Tùy chọn Trình soạn thảo.

Sử dụng cắt và dán thông minh     Chọn tùy chọn này để tự động điều chỉnh định dạng khi bạn dán văn bản. Sau khi chọn hộp kiểm này, bạn có thể bấm vào Cài đặt đặt tùy chọn bổ sung để dán.

 • Thiết đặt     Bấm vào đây để mở hộp thoại Thiết đặt. Sử dụng hộp thoại này để chỉ định hành vi mặc định khi phối, cắt và dán văn bản. Bạn có thể ghi đè hành vi mặc định bằng cách sử dụng nút Tùy chọn Dán xuất hiện khi bạn dán nội dung từ Bảng tạm vào email của mình. Nút này chỉ sẵn dùng khi bật tùy chọn Sử dụng cắt và dán thông minh.

  • Tự động điều chỉnh giãn cách câu và từ     Chọn tùy chọn này để loại bỏ các khoảng cách dư thừa khi xóa văn bản hoặc thêm khoảng cách cần thiết khi dán văn bản từ bảng tạm.

  • Điều chỉnh giãn cách đoạn văn khi dán     Chọn tùy chọn này để ngăn việc tạo các đoạn văn trống và ngăn việc giãn cách đoạn văn không nhất quán.

  • Điều chỉnh định dạng bảng và căn chỉnh khi dán     Chọn tùy chọn này để kiểm soát định dạng và căn chỉnh của bảng. Khi bật tùy chọn này, các ô đơn được dán dưới dạng văn bản, các phần của bảng được dán dưới dạng hàng vào bảng hiện có (chứ không phải dưới dạng bảng lồng nhau), và khi bạn thêm một bảng vào bảng hiện có, thì bảng đã dán sẽ được điều chỉnh để khớp với bảng hiện có.

  • Hành vi kiểu thông minh     Chọn tùy chọn này không có tác dụng. Để tinh chỉnh hành vi của kiểu khi dán nội dung, hãy sử dụng tùy chọn Dán trong mục Cắt, sao chép và dán của tùy chọn Nâng cao.

  • Phối định dạng khi dán từ Microsoft Office PowerPoint     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi bạn dán nội dung từ bản trình bày PowerPoint. Khi bật tùy chọn này, định dạng của văn bản hoặc bảng xung quanh sẽ được áp dụng cho văn bản đã dán, dấu đầu dòng, số hoặc kiểu danh sách đã dùng gần đây nhất sẽ được áp dụng cho danh sách đã dán, và diện mạo của các mục như bảng, siêu kết nối, ảnh, đối tượng OLE và hình sẽ được giữ nguyên từ nguồn trong PowerPoint.

  • Điều chỉnh định dạng khi dán từ Microsoft Office Excel     Chọn tùy chọn này để kiểm soát kết quả khi dán dữ liệu từ Excel. Khi bật tùy chọn này, dữ liệu đã dán sẽ được đặt trong bảng và các biểu đồ sẽ được dán dưới dạng ảnh chứ không phải dưới dạng OLE tượng khác.

  • Phối các danh sách đã dán với các danh sách xung quanh     Chọn tùy chọn này nhằm định dạng các mục danh sách để phù hợp với danh sách xung quanh khi bạn dán các mục vào danh sách.

Hiển thị văn bản được ngắt dòng trong cửa sổ tài liệu     Chọn tùy chọn này để ngắt dòng văn bản theo cửa sổ có chứa email để dễ đọc hơn trên màn hình.

Hiển thị chỗ dành sẵn cho ảnh     Chọn tùy chọn này để hiển thị một hộp trống tại vị trí của mỗi ảnh trong email của bạn. Tùy chọn này giúp tăng tốc quá trình cuộn qua email có chứa số lượng ảnh lớn.

Hiển thị bản vẽ và hộp văn bản trên màn hình     Chọn tùy chọn này để hiển thị các đối tượng được tạo bằng công cụ vẽ của Outlook trong chế độ xem Bố trí In hoặc chế độ xem theo Bố trí Web. Bỏ chọn hộp kiểm này để ẩn các bản vẽ và có thể tăng tốc độ hiển thị email có chứa nhiều bản vẽ. Các bản vẽ sẽ được in ngay cả khi bạn bỏ chọn hộp kiểm này.

Hiện hoạt hình văn bản     Chọn tùy chọn này để hiển thị hoạt hình văn bản trên màn hình của bạn. Xóa hộp kiểm để xem diện mạo của văn bản khi in.

Lưu ý: Sử dụng tùy chọn này khi xem văn bản có hiệu ứng hoạt hình trong email được tạo bằng phiên bản Outlook cũ hơn Outlook 2007. Phiên bản Outlook hiện hành không còn cung cấp khả năng tạo văn bản được tạo hiệu ứng hoạt hình.

Hiện ký tự điều khiển     Chọn tùy chọn này để hiển thị các ký tự điều khiển từ phải sang trái.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

Hiển thị thẻ đánh dấu     Chọn tùy chọn này để hiển thị thẻ đánh dấu trên màn hình. Nếu bạn gán thẻ đánh dấu cho một mục thì mục đã đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông ([...]). Nếu bạn gán thẻ đánh dấu cho một vị trí, thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện dưới dạng thanh hình I. Dấu ngoặc vuông và dầm I không xuất hiện trong email được in.

Hiện thẻ thông minh     Chọn tùy chọn này để hiển thị một đường gạch dưới dạng chấm chấm màu tím bên dưới văn bản vốn được nhận dạng là thẻ thông minh.

Hiển thị mã trường thay vì giá trị của chúng     Chọn tùy chọn này để hiển thị mã trường thay vì kết quả trường trong email của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhìn thấy { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } thay vì Ngày 4 tháng 2 năm 2008. Bỏ chọn hộp kiểm này để xem kết quả trường.

Bất kể có thiết đặt này hay không, bạn luôn có thể chuyển đổi giữa việc hiển thị mã trường và kết quả của mã trường bằng cách nhấn ALT+F9.

Tạo bóng trường     Tùy chọn này hiển thị trường có được tô bóng hay không và có được tô màu hay không. Trong danh sách, chọn Luôn luôn hoặcKhi Đã chọn để tô bóng cho trường của bạn. Chọn Không bao giờ tắt tạo bóng trường. Các trường có bóng sẽ giúp bạn dễ dàng nhận dạng trường. Phần tạo bóng sẽ xuất hiện trên màn hình nhưng không xuất hiện trong email được in.

Chữ số     Tùy chọn này xác định cách chữ số sẽ xuất hiện trong email. Chọn một mục từ danh sách.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ Ả Rập được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Tiếng Ả Rập Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo định dạng quen thuộc với người nói tiếng Anh và các ngôn ngữ châu Âu khác.

 • Tiếng Hindi Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo định dạng quen thuộc với người nói tiếng Ả Rập và Hindi.

 • Ngữ cảnh Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo ngôn ngữ của văn bản xung quanh.

 • Hệ thống Chọn tùy chọn này để hiển thị chữ số theo thiết đặt khu vực trong Panel Điều khiển.

Tên tháng     Tùy chọn này xác định cách hiển thị tên tháng theo công lịch (lịch Gregorius) ở văn bản tiếng Ả Rập. Chọn một mục từ danh sách.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ Ả Rập được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Tiếng Ả Rập Chọn tùy chọn này để sử dụng tên tháng bản ngữ trong tiếng Ả Rập.

 • Phiên âm tiếng Anh Chọn tùy chọn này để đánh vần tên tháng công lịch (lịch Gregorius) khi phát âm tiếng Anh bằng văn bản tiếng Ả Rập.

 • Phiên âm tiếng Pháp Chọn tùy chọn này để đánh vần tên tháng công lịch (lịch Gregorius) khi phát âm tiếng Pháp bằng văn bản tiếng Ả Rập.

Dấu phụ     Tùy chọn này hiển thị các ký hiệu trong email.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu một ngôn ngữ sử dụng dấu phụ được bật để chỉnh sửa văn bản.

 • Sử dụng màu này cho dấu phụ Chọn tùy chọn này để chỉ định màu sẽ hiển thị tất cả các kết quả phụ, bất kể màu của các số phụ trong email ban đầu. Trong danh sách, hãy chọn một màu.

Chế độ xem tài liệu     Tùy chọn này chỉ định hướng văn bản cho email mới.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

 • Phải-qua-trái Chọn tùy chọn này để bố trí email từ phải sang trái. Ví dụ: đoạn văn bắt đầu ở phía bên phải của email với văn bản chuyển sang bên trái.

 • Từ-trái-sang-phải Chọn tùy chọn này để bố trí email từ trái sang phải. Ví dụ: đoạn văn bắt đầu ở phía bên trái của email với văn bản chuyển sang bên phải.

Thay thế Phông chữ     Bấm vào đây để mở hộp thoại Thay thế Phông chữ. Dùng tùy chọn này để xác định liệu email hiện hoạt có sử dụng bất kỳ phông chữ nào không sẵn dùng trên máy tính của bạn không. Nếu email sử dụng phông chữ không có trên máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng hộp thoại để chỉ định phông chữ thay thế.

Hiện số đo theo đơn vị     Chọn đơn vị đo mà bạn muốn dùng cho thước ngang và cho các số đo mà bạn nhập vào hộp thoại.

Hiện số đo theo độ rộng ký tự     Chọn tùy chọn này để dùng độ rộng ký tự làm cơ sở căn chỉnh văn bản, chẳng hạn như trong thước đứng và ngang.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có nếu một ngôn ngữ Đông Á được bật để sửa văn bản.

Hiện điểm ảnh cho tính năng HTML     Chọn tùy chọn này để sử dụng điểm ảnh làm đơn vị đo mặc định trong hộp thoại có liên quan đến tính năng HTML.

Hiển thị phím tắt trong Mốc màn hình     Chọn tùy chọn này để hiển thị các phím tắt trong Mốc màn hình.

Hiển thị thước dọc trong chế độ xem Bố trí In     Chọn tùy chọn này để hiển thị thước đứng ở cạnh của cửa sổ email. Đảm bảo rằng bạn cũng chọn hộp kiểm Thước trong nhóm Hiển thị/Ẩn trên tab Xem của Dải băng, là một phần của dải Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 • Hiển thị thước bên phải trong chế độ xem Bố trí In Chọn tùy chọn này để hiển thị thước đứng ở cạnh bên phải của cửa sổ email.

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn có khi một ngôn ngữ viết từ phải sang trái được bật để sửa văn bản.

Tối ưu hóa định vị ký tự cho bố trí chứ không phải là khả năng đọc      Chọn tùy chọn này để hiển thị định vị ký tự chính xác, như sẽ xuất hiện trong email được in liên quan đến khối văn bản. Giãn cách giữa các ký tự có thể bị méo khi bật tùy chọn này. Để dễ đọc nhất trên màn hình, hãy tắt tùy chọn này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×