PDURATION (Hàm PDURATION)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PDURATION trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số kỳ hạn cần thiết để một khoản đầu tư đạt đến giá trị đã xác định.

Cú pháp

PDURATION(rate, pv, fv)

Cú pháp hàm PDURATION có các đối số sau đây.

  • Rate    Bắt buộc. Rate là lãi suất của mỗi kỳ hạn.

  • Pv    Bắt buộc. Pv là giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

  • Fv    Bắt buộc. Fv là giá trị tương lai được kỳ vọng của khoản đầu tư.

PDURATION sử dụng phương trình sau đây, trong đó Giá trị đã xác định bằng fv, và Giá trị hiện tại bằng pv:

Phương trình PDURATION

Chú thích

  • Hàm PDURATION yêu cầu tất cả các đối số là giá trị dương.

  • Nếu các giá trị đối số không hợp lệ, hàm PDURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu các đối số hiện đang không sử dụng các kiểu dữ liệu hợp lệ, hàm PDURATION trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PDURATION(2.5%,2000,2200)

Số năm cần thiết để khoản đầu tư $2.000, với lợi nhuận 2,5% một năm, đạt được $2.200 (3,86 năm).

3,86

=PDURATION(0.025/12,1000,1200)

Số tháng cần thiết để khoản đầu tư $1.000, với lợi nhuận 2,5% một năm, đạt được $1.200 (87,6 tháng).

87,6

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×