Quản lý hộp thư đến của bạn trong Outlook trên thiết bị di động

Phát email của tôi

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Bước đầu làm quen với Outlook trên thiết bị chạy iOS của bạn, hãy dùng phát email của tôi để bỏ qua, gắn cờ, lưu trữ và xóa email và cá nhân hóa các email của tôi.

Bắt đầu

 1. Cắm tai nghe vào thiết bị chạy iOS của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào phát để nghe các bản cập nhật email và lịch của bạn.

 3. Gõ nhẹ vào email để đánh dấu là đã đọc hoặc trượt nhanh đến trước.

Sử dụng Cortana

Để dùng Cortana với phát email của tôi, hãy nói "Xin chào Cortana" và sau đó nói những hành động sau đây:

 • Skip

 • Treo

 • Lưu trữ

 • Xóa

Cá nhân hóa các email của tôi

 • Chọn tài khoản > phát email của tôi. Từ đây, bạn có thể: 

  • Tùy chỉnh tùy chọn trượt nhanh

  • Giữ email là chưa đọc

  • Chọn giọng nói của Cortana

  • Hỏi Siri để phát email của tôi

Bạn muốn thêm nữa?

Câu hỏi thường gặp về Outlook for iOS và Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×