Bỏ qua để tới nội dung chính
Phát nhạc trên nhiều trang chiếu trong trình chiếu của bạn

Phát nhạc trên nhiều trang chiếu trong trình chiếu của bạn

Bạn có thể thêm bài hát vào bản trình bày, rồi phát bài hát trên các trang chiếu dưới nền trình chiếu. Nếu bạn muốn sử dụng nhạc từ web, bạn phải tải xuống máy tính trước khi có thể sử dụng trong bản trình bày.

Để phát bài hát qua các trang chiếu

 1. Trên tab Chèn, hãy chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh trên PC của Tôi.

 2. Trong file explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, ở tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

  Phát nhạc dưới nền

  Phát dưới Nền làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu, đồng thời, cũng làm cho âm thanh phát trên nhiều trang chiếu.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn đang gặp phải sự cố khi đồng bộ hóa âm nhạc với trình chiếu, bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như ® Audacity, đến chuỗi các bài hát cùng nhau thành một tệp để họ phát liên tục trong suốt trình chiếu.

Các bài viết trợ giúp liên quan khác bao gồm:

Hỗ trợ Office 2010 sắp kết thúc

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Để phát bài hát trên trang chiếu trong PowerPoint 2010

 1. Trên tab Chèn, chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh từ Tệp.

 2. Trong file explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, trên tab Phát lại, bấm vào danh sách có tên Bắt đầu, rồi chọn Phát trên trang chiếu.

  Tùy chọn "Phát trên trang chiếu" cho tệp âm thanh trong PowerPoint 2010

  (Phát trên trang chiếu cũng làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu.)

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn đang gặp phải sự cố khi đồng bộ hóa âm nhạc với trình chiếu, bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như ® Audacity, đến chuỗi các bài hát cùng nhau thành một tệp để họ phát liên tục trong suốt trình chiếu.

Các bài viết trợ giúp liên quan khác bao gồm:

Để phát bài hát qua các trang chiếu

Hãy xem mục Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn đang gặp phải sự cố khi đồng bộ hóa âm nhạc với trình chiếu, bạn có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như ® Audacity, đến chuỗi các bài hát cùng nhau thành một tệp để họ phát liên tục trong suốt trình chiếu.

Trong PowerPoint cho web, bạn không thể thêm âm thanh vào bản trình bày, nhưng bạn có thể phát âm thanh đã được thêm vào đó.

Nếu bạn muốn có thể thêm âm thanh vào trang chiếu trong PowerPoint cho web, vui lòng đi đến hộp đề xuất của chúng tôi và bỏ phiếu cho nó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×