Phát nhạc trên nhiều trang chiếu trong trình chiếu của bạn

Bạn có thể thêm bài hát vào bản trình bày, rồi phát bài hát trên các trang chiếu dưới nền trình chiếu.

Nếu bạn muốn sử dụng nhạc từ web, bạn phải tải xuống máy tính trước khi có thể sử dụng trong bản trình bày.

Để phát bài hát trên trang chiếu

 1. Trên tab Chèn, hãy chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh trên PC của Tôi.

 2. Trong file explorer, duyệt đến tệp nhạc bạn muốn sử dụng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, ở tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

  Trên dải băng, trên tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

  Phát dưới Nền làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu, đồng thời, cũng làm cho âm thanh phát trên nhiều trang chiếu.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn gặp sự cố khi đồng bộ hóa bản nhạc với trình chiếu, bạn có thể dùng một công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như Audacity®, để tạo liên khúc các bài hát để phát liên tục trong toàn bộ trình chiếu.

Các bài viết Trợ giúp liên quan khác bao gồm:

Để phát bài hát trên trang chiếu

 1. Trên tab Chèn, chọn Âm thanh, rồi chọn Âm thanh từ Tệp.

 2. Trong file explorer, xác định vị trí tệp nhạc bạn muốn dùng, rồi chọn Chèn.

 3. Với biểu tượng âm thanh được chọn trên trang chiếu, trên tab Phát lại, bấm vào danh sách có tên Bắt đầu, rồi chọn Phát trên trang chiếu.

  Tùy chọn "Phát trên trang chiếu" cho tệp âm thanh trong PowerPoint 2010

  (Phát trên trang chiếu cũng làm cho tệp âm thanh tự động chạy trong trình chiếu.)

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn gặp sự cố khi đồng bộ hóa bản nhạc với trình chiếu, bạn có thể dùng một công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như Audacity®, để tạo liên khúc các bài hát để phát liên tục trong toàn bộ trình chiếu.

Các bài viết Trợ giúp liên quan khác bao gồm:

Để phát bài hát trên trang chiếu

Hãy xem mục Thêm hoặc xóa âm thanh trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

Phát nhiều bài hát trên nhiều trang chiếu

Nếu trình chiếu của bạn dài hơn một bài hát, bạn có thể thêm các bài hát khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy rằng bạn gặp sự cố khi đồng bộ hóa bản nhạc với trình chiếu, bạn có thể dùng một công cụ chỉnh sửa âm thanh của bên thứ ba, chẳng hạn như Audacity®, để tạo liên khúc các bài hát để phát liên tục trong toàn bộ trình chiếu.

Để phát bài hát trên trang chiếu

Các định dạng âm thanh đượcPowerPoint cho web định dạng trong ứng dụng là: MP3, WAV, M4A, AAC và OGA

 1. Trên tab Chèn, gần phía cuối bên phải, chọn Âm thanh.

 2. Trong file explorer, duyệt đến tệp âm thanh bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở.

 3. Chọn biểu tượng âm thanh trên bức vẽ.

 4. Trên tab Âm thanh hoặc tab Phát lại, chọn Phát dưới Nền.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×