Phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhân sự với công cụ trực quan

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhân sự với công cụ trực quan

Việc biên soạn và phân tích dữ liệu nhân sự có thể khó khăn khi các nhóm tập trung vào việc cải thiện sự tham gia của nhân viên trong toàn tổ chức. Bạn cần một cách dễ dàng để giúp nhân viên nhận được những hiểu biết về năng suất của họ và cung cấp cho các công ty một dạng xem tổng hợp của nhóm để cải thiện quy trình.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Nhóm nhân sự có thể nhanh chóng nhập và phân tích dữ liệu bằng cách dùng Excel. Sử dụng hàm Get & Transform để nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống nhân sự, sau đó dùng định dạng, biểu đồ và đồ thị để lọc dữ liệu và hiểu rõ các biến bạn cần trình bày. 

Sau khi bạn đã phân tích dữ liệu, hãy sử dụng Power BI để trình bày những hiểu biết của bạn theo một cách có ý nghĩa. Power BI sử dụng một bảng điều khiển tương tác giúp bạn dễ dàng nhìn thấy những người tham quan. 

Nhân viên có thể tìm hiểu về hiệu suất cá nhân của họ với MyAnalytics. Nó hiển thị chúng bao nhiêu thời gian trong các cuộc họp so với khoảng bao nhiêu thời gian họ phải tập trung vào công việc. Hoàn toàn riêng tư, do đó, nhân viên chỉ nhìn thấy dữ liệu của riêng họ. 

Công ty có thể sử dụng phân tích nơi làm việc để xem và đánh giá năng suất nhóm của họ. Phân tích nơi làm việc kéo các kết quả tổng hợp từ MyAnalytics nhưng thông tin của nhân viên vẫn giữ riêng tư. Người quản lý có thể nhìn thấy nếu nhóm của họ chi tiêu quá nhiều thời gian trong cuộc họp hoặc phản hồi email và thiết lập quy trình mới để cải thiện hiệu suất.

Tô sáng

  • Nhập và quản lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

  • Trình bày dữ liệu bằng cách sử dụng hình ảnh tương tác để giúp đưa ra quyết định thông báo.

  • Cải thiện hiệu suất cá nhân và nhóm với những người hiểu biết về cách thức nhân viên dành thời gian của họ.

Tìm hiểu thêm

Mẫu nguồn nhân lực cho Power bi: Take ahttps://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/sample-human-resourcestour du lịch

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×