Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Phép tính trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhiều phân tích dữ liệu và lập mô hình trong Power Pivot các vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sử dụng tính toán. Không có hai loại phép tính trong Power Pivot, số đo và cột được tính toán. Cả hai loại phép tính sử dụng công thức. Trong nhiều trường hợp, ví dụ, khi tạo một số đo bằng cách sử dụng tính năng tự động tính tổng với các hàm tính gộp chuẩn chẳng hạn như tổng hoặc trung bình, bạn không có để tạo một công thức được. Công thức sẽ được tạo tự động cho bạn bằng Power Pivot. Trong trường hợp khác, bạn có thể phải tự mình tạo công thức tùy chỉnh. Trong Power Pivot, bạn tạo công thức tính toán tùy chỉnh bằng cách dùng biểu thức phân tích dữ liệu (DAX).

Công thức DAX trong Power Pivot rất giống với công thức Excel. Thực tế, DAX dùng nhiều hàm, toán tử và cú pháp tương tự như công thức Excel. Tuy nhiên, DAX còn có các hàm bổ sung được thiết kế để làm việc với dữ liệu quan hệ và thực hiện các phép tính động hơn.

Các kiểu Phép tính trong Power Pivot

Cột được Tính

Với cột được tính, bạn có thể thêm dữ liệu mới vào bảng Power Pivot. Thay vì dán hoặc nhập giá trị vào cột, bạn tạo công thức DAX xác định giá trị cột. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Cột được Tính trong Power Pivot

Tạo cột được tính toán

Thước đo

Thước đo được sử dụng trong phân tích dữ liệu; Ví dụ, tính tổng, Trung bình, giá trị tối thiểu và tối đa, đếm số lượng hoặc nâng cao hơn tính toán mà bạn tạo bằng cách dùng công thức DAX. Giá trị của một số đo luôn thay đổi trong phản hồi cho các lựa chọn trên hàng, cột và bộ lọc, cho phép để khám phá đột xuất dữ liệu. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Giá trị đo trong Power Pivot

Tạo số đo

Chỉ số Hiệu suất Then chốt

Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) được dựa trên một số đo cụ thể và được thiết kế để giúp người dùng đánh giá nhanh giá trị hiện tại và trạng thái của một số liệu so với mục tiêu xác định.

Chỉ số Hiệu suất Then chốt (KPI) trong PowerPivot

Công thức Power Pivot sử dụng Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX)

DAX là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được sử dụng trong công thức hoặc biểu thức để tính và trả về một hoặc nhiều giá trị. Nói một cách đơn giản hơn, DAX giúp bạn tạo thông tin mới từ dữ liệu đã có trong mô hình dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về DAX

Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX) trong PowerPivot

Tham chiếu biểu thức (DAX) phân tích dữ liệu

Các tình huống DAX trong Power Pivot

Tính lại Công thức trong Power Pivot

Tìm hiểu cách sử dụng DAX

Khởi động Nhanh: Tìm hiểu Kiến thức cơ bản về DAX trong 30 Phút

Tạo Công thức cho Phép tính

Hàm DAX

Tham chiếu hàm DAX (DAX)

Công thức Nâng cao

Ngữ cảnh trong Công thức (DAX)Power Pivot

Tra cứu trong Công thức Power Pivot

Các hàm tính gộp trong Power Pivot

Lọc Dữ liệu trong Công thức DAX

Ngày tháng trong Power Pivot

Tài nguyên DAX khác

Wiki Trung tâm tài nguyên DAX (TechNet)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×