Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Word và Outlook, bạn có thể sử dụng dấu chủ đề (hoặc dấu phụ) trong tài liệu, chẳng hạn như dấu sắc, dấu tuyết, circumflex, diaeresis hoặc umlaut, dấu huyền hoặc dấu ngã.

  • Đối với các phím tắt trong đó bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím cần nhấn sẽ được phân tách bởi dấu cộng (+) trong bảng. Ví dụ: để nhập ký hiệu bản quyền ©, hãy nhấn và giữ phím Alt nhập 0169.

  • Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,). Ví dụ: đối với è , bạn sẽ nhấn Ctrl + ' , nhả rồi nhập e.

  • Để nhập ký tự chữ thường bằng cách sử dụng tổ hợp phím có chứa phím SHIFT, nhấn giữ đồng thời phím CTRL+SHIFT+ký hiệu, rồi nhả ký tự trước khi bạn nhập chữ cái. Ví dụ: để nhập ô, nhấn và giữ phím CTRL, SHIFT và ^, nhả và nhập o.

Để chèn ký tự này

Nhấn

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+' (ACCENT GRAVE), chữ cái

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (APOSTROPHE), chữ cái

â, ê, î, ô, Û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (CARET), chữ cái

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (TILDE), chữ cái

ä, ë, ï, ö, ü,
Ä, Ë, Ï, ö, Ü, Ü

CTRL+SHIFT+: (DẤU HAI CHẤM), chữ cái

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a hoặc A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a hoặc A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o hoặc O

ç, Ç

CTRL+, (DẤU PHẨY), c hoặc C

ð, Ð

CTRL+' (APOSTROPHE), d hoặc D

ø, Ø

CTRL+/, o hoặc O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Ký tự Unicode cho mã ký tự Unicode (thập lục phân) đã xác định

Mã ký tự, ALT+X

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro Ký hiệu tiền tệ Euro, hãy nhập 20AC, rồi nhấn giữ phím ALT và nhấn X.

Ký tự ANSI cho mã ký tự ANSI (thập phân) đã xác định

ALT+mã ký tự (trên bàn phím số)

Hãy đảm bảo rằng NUM LOCK được bật trước khi bạn nhập mã ký tự.

Ví dụ: để chèn ký hiệu tiền tệ euro, nhấn và giữ phím ALT, rồi nhấn 0128 trên bàn phím số.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các ký tự Unicode và ASCII, hãy xem Chèn mã ký tự ASCII hoặc Unicode.

Để chèn ký tự macro này:

Ā

ā

Ē

ē

Ī

ī

Ō

ō

Ū

ū

Nhấn phím này:

Alt+0256

Alt+0257

Alt+0274

Alt+0275

Alt+0298

Alt+0299

Alt+0332

Alt+0333

Alt+0362

Alt+0363

Lưu ý: 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×